PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Parki technologiczne w Polsce

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Technological parks in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. w wielu regionach kraju są podejmowane inicjatywy utworzenia parku technologicznego, opartego na krajowym modelu organizacyjno-przestrzennym, uwzględniaj ącym nasz potencj ał nauko-wo-badawczy i technologiczny oraz warunki ekonomiczne. Przeszkodą w rozprzestrzenianiu się tego typu formy postępu gospodarczego w kraju stanowi brak rozwiniętej infrastruktury komercjalizacji nauki i techniki. Istniejący w Polsce potencjał naukowo-badawczy nie jest wykorzystywany, a inwestowanie w nowe technologie i tworzenie nowych firm jest związane z wysokim ryzykiem, hamującym korzystanie z badań naukowych w gospodarce. W poszczególnych regionach Polski kształtują się różne fermy organizacyjne i programowo-przestrzenne inkubatorów oraz parków technologicznych. Czy któryś z istniejących modeli ma szansę rozpowszechnienia w przyszłości na terenie kraju, czy też każdy z regionów będzie charakteryzował się indywidualnym modelem parku? Podstawą klasyfikacji parków naukowo-technolo-gicznych są możliwe kombinacje czterech głównych elementów infrastruktury parku, kształtowanych w procesie ewolucji rozwoju nowych form przemysłu: parku, laboratoriów badawczych, instytucji transferu technologii oraz inkubatora [3], [5], [9]. Kombinacja elementów strukturalnych tworzy trzy podstawowe struktury organizacyjno-przestrzenne parków naukowo-technologicznych: - naukowe, - technologiczne, - naukowo-technologiczne i przemysłowo-technolo-giczne. Warunkiem koniecznym pełnej realizacji głównych zadań parku technologicznego jest synergia procesów innowacyjnych z procesami komercjalizacji nowych, zaawansowanych technologii. Schemat ideowy modelu parku technologicznego (rycina), który tak sformułowany cel będzie realizował, powinien spełniać następujące kiyteria zewnętrzne (1) i wewnętrtzne (2): la) obecność w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji naukowo-badawczych z wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą, m.in. studentami, lb) wysoki standard zamieszkiwania w najbliższym sąsiedztwie, 1 c) dogodne połączenie z autostradą i lotniskiem międzynarodowym, ld) możliwość pozyskania terenów pod przyszły rozwój. 2a) likwidacja barier w kontaktach między naukowcami, studentami a środowiskiem komercjalizującym technologie, poprzez tworzenie przestrzeni umożliwiających różne typy pracy: zespołową, indywidualną i nieformalną, 2b) struktura przestrzenna umożliwiająca płynną zmianę organizacji pracy w zespołach interdyscyplinarnych, 2c) nieskrępowana i płynna wymiana przepływu informacji między wszystkimi elementami strukturalnymi parku, 2d) samowystarczalność funkcjonalna środowiska innowacyjnego: dostępność wszystkich podstawowych funkcji miejskich na obszarze parku, 2e) architektura i urbanistyka parku powinna realizować zasady zrównoważonego rozwoju. Lokalizacja parków technologicznych w Polsce.
EN
Since the beginning of the 90. of the 20lh century in many regions of the country initiatives are being undertaken to create technological parks based on the organization and spatial national model which takes into consideration our scientific-research and technological potential as well as economic conditions. The lack of a developed infrastructure of commercialization of science and technique in the country forms an impediment in the spreading of this form of economic progress. The existing scientific and research potential in Poland is not put to good account, while investing in new technologies and creating new firms is bound with a high risk hampering the application of scientific research in economy. In particular regions of Poland various organizational and programme--spatial forms of incubators and technological parks are being shaped. Does one of the existing models have a chance of spreading in the country in the future, or will each of the regions be characterized by its own individual park model? The present situation of this problem in the country is analysed in the article and it is compared to European standards. Possible diections of further development of technological parks and incubators in Poland are defined.
Czasopismo
Rocznik
Strony
127--133
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Bibliografia
 • [1] Allesh, J., Innovation Centres and Science Parks in Germany, Amsterdam 1985.
 • [2] Benchmarking of Business Incubators, European Commission. Enterprise Directorate, Bruksela 2002.
 • [3] Benko G., Geografia Technopolii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • [4] Frączek D., Bierzański Z., Inkubatory przedsiębiorczości. Bemowski Inkubator high-tech. Bemowski Campus Technopolis Warszawy, www.offhemowo.wwa.pl. listopad 2002.
 • [5] „Innowacje”, 1998, nr 1 i 2, www.imik.wiD.DW.edu.pl/innowacie.
 • [6] Kmieć T., Parki technologiczne - stymulatory restrukturyzacji. Materiały konferencyjne, Wroclaw 1993.
 • [7] Marciniec B., Guliński J., Parki naukowe i technologiczne. Polska perspektywa, Poznań 1999.
 • [8] Matusiak K.B., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Stowarzyszenie Organizatorów Promocji i Przedsiębiorczości w Polsce, R. 1996.
 • [9] Musiał K., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2001, Poznań 2001.
 • [10] Parki naukowe i technologiczne w Polsce. Sukcesy i porażki, Białystok 2002.
 • [11] Rocznik Statystyczny Nauki Polskiej 2002.
 • [12] Technology incubators: Noturing small firms, Report, Service OECD, Paryż 1999.
 • [13] Wtosowicz R., Wowrzeczka B., Wręczycki Z., Parki technologii - etap II. Koncepcja parku technologii dla miasta Wrocławia, Raport Inst. Arch, i Urb. PWr., Serii SPR Nr V-1/S-309/96.
 • [14] Wowrzeczka B., Muszyńska M., Współczesne modele programowo-przestrzenne i architektura parków technologicznych, Raport Inst. Arch, i Urb. PWr., Serii SPR NR I-l/S-481/02.
 • [15] Wowrzeczka B., Parki technologiczne w Polsce, Raport Inst. Arch, i Urb. PWr., Serii SPR NR I-l/S-481/03.
 • [16] Wowrzeczka B., Współczesne modele parków technologicznych w Wielkiej Brytanii, „Architectus” 2002, nr 1(11).
 • [17] Wstępna koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, CUP, Warszawa 1995.
 • [18] Zasiadały K., Inkubator Przedsiębiorczości, Katowice 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0016-0105
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.