Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0016-0056

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Komunikacja miejska i jej znaczenie w strukturze Gdyni

Autorzy Rogocz, M. 
Treść / Zawartość http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN Municipal communication system and its meaning in the structure of Gdynia
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współczesne średnie i duże miasta nie mogą funkcjonować sprawnie bez zbiorowego transportu miejskiego. Dla takiego miasta, jak Gdynia, komunikacja publiczna jest niezbędna. Bez niej duże miasto nie może właściwie funkcjonować i dobrze spełniać swojej roli. Niniejszy artykuł jest próbą scharakteryzowania struktury przestrzenno-funkcjonalnej systemu komunikacji miejskiej w Gdyni. Ze szczególną uwagą potraktowano te składniki systemu i relacje między nimi, które są najbardziej istotne, ze względu na użyteczność komunikacji publicznej dla mieszkańców Gdyni i innych potencjalnych jej użytkowników, np. dostępność czasowa i topologiczna, częstość kursowania środków transportu zbiorowego oraz wiele cech takich, jak punktualność czy niezawodność. Przytoczono też kilka faktów z historii rozwoju komunikacji miejskiej w Gdyni, które miały istotne znaczenie w jej rozwoju. Według Zbyszka Chojnickiego [5] system-to obiekt złożony z innych obiektów, stanowiących jego składniki, które są powiązane z sobą w taki sposób, że całość wyróżnia się z otoczenia. Składa się z trzech aspektów: składu (zbioru składników), otoczenia (obiektów powiązanych z systemem) oraz ze struktury (relacji między składnikami systemu oraz z otoczeniem). Sam system drogowy natomiast, to zjednoczony potencjał przewozowy określonego obszaru, obejmujący infrastrukturę, jej układ przestrzenny, tabor, czynniki ludzkie, organizacyjno-zarządzające, administracyjne, itp. [11]. Wtakim właśnie ujęciu został przedstawiony system komunikacji pasażerskiej w mieście.
EN The municipal transport system, which is formed in a linear spatial city system, becomes quite specific. It seems much more difficult to project a sufficient mass transport in this type of a city than in the classical radial-concentric model of the city. In this study the aim of the author is to describe the structure and the character of the communication system in Gdynia - the city of a linear spatial system. The study covers a summary of the city transport system compared to the city development history as a whole. There is also a short overview of the bus and trolleybus communication. In this part of the article the reader will find the description of spatial and technical conditions of shaping the network, the number of lines and their types as well as the structure of the city transport means. The article characterizes municipal communication in the spatial-functional model of the city. There are analyses of time and topological accessibility, bus stop hierarchy structure, as well as connections between places of living and target places, connections with the outer transport system and last but not least the district communication service. The system of city transport is designed and developed regarding its users first of all. Apart of this study describes the passenger structure, directions of their translocation, their preferences, communication behaviours and most of all their judgment on the city communication system. Both, the model analyses of accessibility and the statements of the citizens of Gdynia, show that the accessibility to junctions of the transport network (i.e. bus stops) is satisfactory. However, there is a lack of direct connections between suburb districts of the city, compared to those located along the main transport corridor. This is the biggest disadvantage of the Gdynia municipal transport system, which, as a whole, operates quite well in a city squeezed between the waters of the Gdańsk Bay and moraine hills of the Kashubian Lake District. The well organized structure of running the public transport system, which collaborates with spatial planning experts, and the goodwill of municipal authorities allows us to look forward to the future with optimism.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska   historia komunikacji miejskiej   dzielnice miasta  
EN public transport   history transportation   districts  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 2006
Tom Nr 2(20)
Strony 33--43
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor Rogocz, M.
  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Bibliografia
[1] Atlas Miasta Gdyni, Forum 44, Gdynia 2003.
[2] Bianga H., Powstanie i rozwój komunikacji miejskiej w Gdyni (część 3: lata 1979-1985), maszynopis dostępny w Zarządzie Komunikacji w Gdyni, Gdynia 1989.
[3] Bianga H., Wyszomirski O., 60 lat komunikacji miejskiej w Gdyni, [w:] Transport Miejski nr 6, WKiŁ, Warszawa 1990, s. 112-114.
[4] Borzyszowski K., Grzelec K., Komunikacja minibusowa dla osób niepełnosprawnych w Gdyni - doświadczenia dwóch lat funkcjonowania, [w:] Transport Miejski nr 10, WKiL, Warszawa 1990.
[5] Chojnicki Z., Podstawy teoretyczne i metodologiczne geografii, Poznań 1999.
[6] Gdynia 1990-1993. Przemiany i rozwój, pod red. M. Dutkowskiego, Gdynia 1994.
[7] Gdynia. Środowisko - przestrzeń - gospodarka, pod red. E. Adrianowskiej, Gdynia 1990.
[8] Gromadzki M., Grzelec K., Piąć lat funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, [w:] Transport Miejski nr 12, WKiŁ, Warszawa 1997.
[9] Gwiazda M., Powstanie i rozwój komunikacji miejskiej w Gdyni (część I: lata 1927-1945), „Rocznik Gdyński" 1983, nr 4.
[10] Gwiazda M., Powstanie i rozwój komunikacji miejskiej w Gdyni (część 2: lata 1945-1979), „Rocznik Gdyński" 1984, nr 5.
[11] Hornig A., Dziadek S., Zarys geografii transportu lądowego, PWN, Warszawa 1987.
[12] Kaczmarczyk J., 50 lat trolejbusów w Gdyni, [w:] Transport Miejski nr 3, WKiŁ, Warszawa 1987, s. 10-11.
[13] Ochrona przyrody w regionie gdańskim, pod red. M. Przewoźniaka, Bogucki - Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1995.
[14] Parysek J. J., Modele klasyfikacji w geografii, UAM, Poznań 1982.
[15] Parysek J. J., Wojtasiewicz L., Metody analizy regionalnej i metody planowania przestrzennego, [w:] Studia KPZK PAN, PWN, Warszawa 1979.
[16] Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni. Raport z badań marketingowych przeprowadzonych w 2004 roku, maszynopis dostępny w ZKM w Gdyni.
[17] Taylor Z., Przestrzenna dostępność miejskiego systemu transportowego na przykładzie Poznania, [w:] Studia KPZK PAN, PWN, Warszawa 1979.
[18] Transport pasażerski w regionie gdańskim w warunkach gospodarki rynkowej, pod red. D. Rucińskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994.
[19] Zespól miejski Gdyni. Przyroda - gospodarka - społeczeństwo, pod red. M. Dutkowskiego, H. Piekarek-Jankowskiej, Gdańsk 1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0016-0056
Identyfikatory