PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Geotechniczne aspekty wydobywania kruszyw naturalnych koparkami pływającymi

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Geotechnical aspects of aggregate mining by floating excavators
Konferencja
Geotechnika w budownictwie i górnictwie. XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii. Szklarska Poręba, 11-16 marca 2007 r.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Omówiono zasady i ogólną charakterystykę wymiarowania skarp i zboczy wykonywanych przez pływające koparki wydobywające kruszywa naturalne. Podano aktualne uwarunkowania prawne dotyczące pasów bezpieczeństwa oraz metodykę ich obliczeń na etapie badań wstępnych i uzupełniających.
EN
The principles and general characteristics of sizing of the submerged slopes formed by the floating dredgers (excavators) in sand and gravel mining arc introduced. The present time legal conditions of determination the safety zones and their preliminary and the ultimate (supplemental) sizing are presented.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • [1] ATAK M.G., Alluviale en marinę mijnbouw. TH Delft, Delft 1977.
 • [2] BATOG A., HAWRYSZ M., Wymiarowanie skarp i zboczy w zakładach górniczych eksploatujących kopaliny pospolite. XXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, Wrocław. 2005.
 • [3] HAWRYSZ M., GLAPA W., Określenie warunków stateczności skarp w Kopalni Kruszywa "Szczytniki" (niepubl.) PBG GHEKO. Wrocław 2006.
 • [4] HAWRYSZ M., GLAPA W., Opinia geotechniczna określająca warunki stateczności skarp i zboczy w Kopalni Kruszywa "Rakowice" (niepubl.) PBG GHEKO. Wrocław 2006.
 • [5] GLAPA W., KOMINOWSKI K., Eksploatacja złóż spod wody - ważniejsze zagadnienia geotechniczne. Mat. X Konf. Ochrona powierzchni na terenach górniczych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego, Rybnik 2005.
 • [6] GLAPA W. KORZENIOWSKI J.I., Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. WiSG, Wrocław 2005.
 • [7] GLAPA W., SROGA C.,. Aktualne możliwości rozwojowe i ograniczenia eksploatacji złóż kruszyw naturalnych. Prace Nauk. Inst. Górn. PWr., nr 104, 2003.
 • [8] PN-G-01200:1996 Górnictwo odkrywkowe. Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych.
 • [9] Rozporządzenie MŚ z dnia 19.12.2001 r. iv sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz.U.01.153.1778).
 • [10] Rozporządzenie MŚ z dnia 19.12.2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż (Dz.U.05.128.1075).
 • [11] Rozporządzenie MSWiA z dnia 14.06.2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz.U.02.94.840)
 • [12] Rozporządzenie MG z dnia 28.06.2002 r. iv sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia j ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych 1 wydobywających kopaliny pospolite (Dz.U.02.109.962 ze zm.)
 • [13] WIŁUN Z., Zarys geotechniki. WKiŁ. Warszawa, 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0009-0035
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.