Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0008-0014

Czasopismo

Roczniki Geomatyki

Tytuł artykułu

Wykorzystanie georeferencyjnych baz danych do zarządzania kryzysowego na przykładzie Krakowa

Autorzy Kolińska, M.  Chrobak, T. 
Treść / Zawartość http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/issue/archive
Warianty tytułu
EN The use of georeference databases in crisis management based on the example of the city of Cracow
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN In the paper the possibilities of using some spatial data in crisis managing are presented. Those spatial data are gathered by the Geodesic and Cartographic Documentation Center at the level of county as is the case of Cracow Municipality. The information scope of the database of the basic map, ground and building registry maps and orthophotomaps for crisis management in the city is discussed. Moreover, some barriers of the Polish law, impeding free access to data necessary for crisis managing, are indicated. These barriers include: m roads, rivers and and lie of land are not regularly updated in the content of the basic map, m high costs of access to spatial data are the main cause that units (organizations) of crisis management do not use georeference data base.
Słowa kluczowe
PL informacja przestrzenna   zarządzanie kryzysowe   georeferencyjna baza danych  
EN spatial information   crisis management   georeferenced database  
Wydawca Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o.o.
Czasopismo Roczniki Geomatyki
Rocznik 2006
Tom T. 4, z. 1
Strony 127--133
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Kolińska, M.
autor Chrobak, T.
Bibliografia
1. Albin J., 2003: Krajowy System Informacji Geograficznej. Biuletyn Informacyjny Głównego Geodety Kraju nr 3/2003.
2. Bielecka E., 2006: Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo PJWSTK Warszawa.
3. GSDI 2000: Spatial Data Infrastructure Cookbook vl.O (PDF). http://www. gsdi. org, July 2000.
4. GUGiK, 1998: Instrukcja techniczna K-l. Mapa zasadnicza. GUGiK, wyd. III, Warszawa.
5. GUGiK, 2004: Sprawozdanie z realizacji zadań dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków w roku 2003. Biuletyn Informacyjny Głównego Geodety Kraju, nr 4/2004.
6. INSPIRE 2003: INSPIRE Extended Impact Assessment. Dokument programowy przygotowany przez DG Environment na spotkanie grupy ekspertów w Rzymie 10-11 lipca 2003, http://www.ec-gis.org/inspire,
7. Preuss R., 2004: Zakres zastosowań cyfrowej ortofotomapy. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Fotogrametria, teledetekcja i GIS w .wietle Kongresu ISPRS., Białobrzegi k.Warszawy 21-23 października 2004.
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Dz.U. nr 70 poz. 821.
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. Nr 38, poz.454.
10. Ustawa z dnia 21 listopada 2000 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. nr 100 poz. 1086.
11. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0008-0014
Identyfikatory