Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0008-0002

Czasopismo

Roczniki Geomatyki

Tytuł artykułu

Technologie i infrastruktury informacji przestrzennej w zastosowaniu do zarządzania kryzysowego

Autorzy Gaździcki, J. 
Treść / Zawartość http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/issue/archive
Warianty tytułu
EN Spatial information technologies and infrastructures for crisis management
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Problematyka informacji przestrzennej oraz związanych z nią technologii jest szeroka, a jej szczegółowe przedstawienie przekracza ramy objętościowe tego artykułu. Jego treść ogranicza się zatem do syntetycznego i w miarę kompleksowego ujęcia tej problematyki. Wśród możliwych wniosków godne uwagi są zwłaszcza dwa następujące: m technologie geomatyczne osiągnęły poziom rozwoju umożliwiający skuteczne wspomaganie zarządzania kryzysowego, m infrastruktury informacji przestrzennej stanowią wartościowy komponent infrastruktury krytycznej państwa. Autor wyraża nadzieję, że artykuł wzbudzi zainteresowanie środowisk zajmujących się problematyką geoinformacji w zarządzaniu kryzysowym i będzie stanowił przyczynek do prac nad ustawą o bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym. Intencją autora jest, aby artykuł ten stał się również impulsem do udziału polskich specjalistów z tej dziedziny w Siódmym Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego UE, który zostanie uruchomiony.
EN The essence of crisis management constitute activities consisting in preventing crisis situations, influencing their course and in restricting and removing their effects. This paper takes into account crisis situations connected with natural disasters, i.e. natural calamities or technical failures which pose health and life threat for considerable number of people and threaten important property and environment. In crisis management a few stages may be distinguished, in particular: m the prevention stage consisting in reducing probability of crisis situation to occur and in restricting possible losses, m the preparation stage, comprising planning appropriate procedures and creating adequate resources and capabilities necessary for proper reaction to the crisis situation, m the reaction stage aimed at providing emergency assistance and limiting losses, m the reconstruction stage, when damages and losses are registered, assistance programmes are implemented and reconstruction is under way. To be efficient and effective, crisis management has to be supported by proper spatial information systems providing all necessary data, their scope depending on the stage of crisis management, the type of natural disaster and its scale. Under present conditions, spatial information infrastructures and the technologies connected with them, which ensure interoperability, or joint technical, semantic and organisational operation of systems, are particularly useful. This paper presents the actual state and development directions in this respect, making reference to INSPIRE and taking advantage of the experience arising from other projects, particularly European ones. Summing up, it may be stated that: m geomatic technologies reached the level of development allowing them to effectively support crisis management, m spatial information infrastructures constitute a valuable component of critical infrastructure of the state.
Słowa kluczowe
PL klęska żywiołowa   informacja przestrzenna   zarządzanie kryzysowe  
EN disaster   spatial information   crisis management  
Wydawca Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o.o.
Czasopismo Roczniki Geomatyki
Rocznik 2006
Tom T. 4, z. 1
Strony 19--27
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Gaździcki, J.
Bibliografia
1. Linsenbarth A., 2006: Europejskie programy geoinformacyjne . INSPIRE i GMES. Roczniki Geomatyki, tom IV, z. 1, Warszawa.
2. Madej P., Konieczny R., 2003: Zarządzanie zagrożeniem powodziowym. Materiały konferencji Problemy hydrotechniki, Kliczków.
3. Mansor S., Shariah M.A., Billa L., Setiawan I., Jabar F., 2004: Spatial technology for risk management. FIG Working Week, Athens.
4. Mansourian A., Rajabifard A., Zoej M.J.V., 2005: SDI conceptual modeling for disaster management. ISPRS Workshop on Service and Application of Spatial Data Infrastructures. Hangzhou.
5. Mansourian A., Zoej M.J.V., Rajabifard A., Williamson I., 2005: SDI for disaster management to support sustainable development. www.gisdevelopment.net
6. Marczuk K. P., 2005: System gotowo.ci i reagowania kryzysowego. Rozważania na temat nowej koncepcji zarządzania kryzysowego. Zeszyty Naukowe AON nr 2 (59). Warszawa.
7. Muggenhuber G., Mansberger R., 2004: Spatial information for risk management. 3rd FIG Regional Conference. Jakarta.
8. Technologie i infrastruktury informacji przestrzennej w zastosowaniu do zarządzania kryzysowego 27
9. Saint Vincent, de A., Grazzini F., 2005: New operational geoinformation services using satellite-based information for natural risk management: RISK-EOS and PREVIEW. The First International Symposium on Geo-information for Disaster Management. Delft.
10. Thirumalai K., 2003: Potential of satellite and aerial remote sensing technologies for earthquake disaster management. US-Japan Panel on Wind and Seismic Effects, Tsukuba. UN Report of the Secretary-General, 2005: Implementation of the International Strategy for Disaster Reduction. General Assembly, sixtieth session.
11. Xu S., Wie Z., Ruan X., 2002: A telegeomatics-based environmental survey and information service system. FIEOS 2002 Conference Proceedings. Denver.
12. Zhao W.D., Li Y.X., Wang J.Q., 2005: Research on integration of SDI with geological and meteorological data for meteorological forecast and alarm of geological disasters. ISPRS Workshop on Service and Application of Spatial Data Infrastructures. Hangzhou.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0008-0002
Identyfikatory