Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0005-0137

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Tytuł artykułu

Ocena geologiczno-górniczej atrakcyjności złóż kruszywowych na przykładzie rejonu Opatowa

Autorzy Sermet, E.  Górecki, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of the geological-mining atractiveness of road stone deposits taking the Opatów region as an example
Konferencja Kruszywa mineralne. Surowce-rynek-technologie-jakość. Szklarska Poręba, 18-20 kwietnia 2007 r.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na atrakcyjność złoż kamieni drogowych składają się liczne czynniki geologiczne, gorniczo--techniczne i środowiskowe. W oparciu o zaproponowaną ocenę punktową 16 wybranych czynnikow poszczegolne złoża zaliczono do trzech grup złoż: atrakcyjnych, o przeciętnej skali utrudnień i ograniczeń eksploatacji oraz nieatrakcyjnych. Złoża rejonu Opatowa należą do złoż atrakcyjnych, o łatwych lub nieznacznie utrudnionych warunkach wydobycia kopalin.
EN The paper presents a new proposition of point evaluation of geological-mining conditions of road stones exploration. 16 factors were taken into account: 6 geological, 6 mining and 4 environmental. The results were divided into three groups: attractive deposits, average mining difficulties and non-attractive (hard of impossible for use). According to the evaluation, the Opatow region deposits fall into two categories: easy to exploit or somewhat harder to exploit.
Słowa kluczowe
PL Góry Świętokrzyskie   kruszywo łamane   klasyfikacja użytkowa złóż   waloryzacja  
EN Opatów region   crushed aggregates   exploit   hard of impossible for use   valorization  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Rocznik 2007
Tom Vol. 119, nr 48
Strony 187--195
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.,
Twórcy
autor Sermet, E.
autor Górecki, J.
  • AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
Bibliografia
[1] Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2005, PIG, Warszawa, 2006.
[2] BROMOWICZ J. (red.), Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej, Ucz. Wyd. Nauk.-Dyd. AGH, Kraków 2005.
[3] BROMOWICZ J., MAGIERA J., Polskie złoża dla produkcji kruszyw łamanych na tle obiektów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, Mies. WUG, nr 10, 2006, 10-18.
[4] GĄGOL J., Objaśnienia do mapy geologicz.no-gospodarcz.ej Polski 1:50 000. Ark. Opatów (854), PIG, Warszawa 2001.
[5] GÓRECKI J., SZWED E., Aktualne problemy dokumentowania złóż kopalin węglanowych we wschodniej części Gór Świętokrzyskich, Prace Nauk. Inst. Górn. PWr., nr 104, seria Konferencje nr 37, 2003, 85-98.
[6] GÓRECKI J., SZWED E., Nadkład jako czynnik oceny atrakcyjności technicznej złoża kruszywo-wego. Prace Nauk. Inst. Górn. PWr. nr 109, seria Konferencje nr 41, 2005, 71-78.
[7] NIEĆ M. (red.), Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych, MŚ-DGiKG, KZK, Warszawa 2002.
[8] PIETRZYK-SOKULSKA E., Uwarunkowania sozologiczne eksploatacji kamieni budowlanych i drogowych w Polsce, [w:] Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kamienie budowlane i drogowe, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2002, 247-301.
[9] RADWANEK-BĄK B., Kryteria waloryzacji złóż kopalin skalnych dla ich ochrony, Górn. Odkryw., nr 2-3, 2002, 27-31.
[10] SKAWINA T., Klasyfikacja terenów pogómiczych dla potrzeb rekultywacyjnych. Ochr. Ter. Górn., nr 6, 1968,3-10.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0005-0137
Identyfikatory