Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0029-0012

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Prace badawczo-inwentaryzacyjne stanowisk dawnego górnictwa kruszców jako element zabezpieczenia, ochrony i wykorzystania dziedzictwa górniczego Dolnego Śląska

Autorzy Madziarz, M.  Sztuk, H. 
Treść / Zawartość http://www.miningscience.pwr.edu.pl/
Warianty tytułu
EN Old ore mining places research and inventory as part of protection and use mining heritage of Lower Silesia
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono realizowane systematycznie od szeregu lat w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej prace badawczo-inwentaryzacyjne w zakresie rozpoznania i dokumentowania stanowisk dawnego górnictwa kruszców na Dolnym Śląsku na tle historii górnictwa rud na tym obszarze, oraz realizowany przez KGHM CUPRUM Sp z o. o. w oparciu o ich rezultaty projekt zabezpieczenia, ochrony i wykorzystania do celów turystyki przemysłowej i geoturystyki zachowanych pozostałości wydobycia rud cyny i kobaltu w sąsiedztwie miejscowości Krobica-Gierczyn-Przecznica u podnóża Gór Izerskich, w sąsiedztwie Świeradowa Zdroju.
EN In Mining Department of Wrocław University of Technology research and inventory works of old ore mining places are realized. Together with KGHM CUPRUM Sp. z o.o. company project were prepared protection and use in tourist business relics of cobalt and tin ore mining in region villages Krobica-Gierczyn-Przecznica near Świeradów Zdrój spa town.
Słowa kluczowe
PL historia   górnictwo rud   poszukiwanie i eksploatacja złóż   Sudety  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2012
Tom Vol. 135, nr 42
Strony 163--178
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor Madziarz, M.
autor Sztuk, H.
  • Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny, Wrocław
Bibliografia
[1] CRAIG J.R., VAUGHAN D.J., SKINNER B.J., Zasoby Ziemi. Warszawa 2003.
[2] CZAPLIŃSKI M., KASZUBA E., WĄS G., ŻERELIK R. (red.), Historia Śląska, Wrocław, 2002.
[3] DZIEDZIC., K., KOZŁOWSKI S., MAJEROWICZ A., SAWICKI L. (red.), Surowce Mineralne Dolnego Śląska. Wrocław, 1979.
[4] DZIEKOŃSKI T., Wydobywanie i metalurgia kruszców na Dolnym Śląsku od XIII do połowy XX w., Wrocław–Warszawa, 1972.
[5] FESTENBERG-PACKISCH H., Der Metallische Bergbau Niederschlesiens. Wien 1881.
[6] MADZIARZ M., „Cuprifodina in montibus” o historii i pozostałościach dawnych robót górniczych w rejonie Miedzianki – miasta zrodzonego i unicestwionego przez górnictwo, Dzieje Górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, tom 3, Wrocław 2010.
[7] MADZIARZ M., Kopalnie „Czarnów”, „Miedzianka” i „Stara Góra” w poszukiwaniach okruszcowania uranowego oraz rud metali w latach 40. i 50. XX w., Dzieje Górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, tom 2, Wrocław 2009.
[8] MADZIARZ M., Stan rozpoznania historycznie eksploatowanych sudeckich złóż polimetalicznych w świetle wyników powojennych prac geologiczno-poszukiwawczych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr, nr 128, seria: Studia i Materiały nr 36.
[9] MADZIARZ M., Tereny dawnych robót górniczych w Bystrzycy Górnej, Modliszowie i Dziećmorowicach w świetle danych archiwalnych i badań współczesnych. [w:] Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury. Wrocław 2008.
[10] MADZIARZ M, SZTUK H., Eksploatacja rudy cyny w Górach Izerskich: historia czy perspektywa dla regionu?, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 117, Studia i Materiały Nr 32, Wrocław 2006.
[11] MADZIARZ M, SZTUK H., Kopalnia “Gierczyn” – zapomniany epizod w historii górnictwa rud Ziem Zachodnich, Dzieje Górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, Wrocław 2008.
[12] MADZIARZ M, Pozostałości dawnych kopalń rud kobaltu w rejonie Przecznicy, Dzieje Górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, Wrocław 2008.
[13] MADZIARZ M, Zadania i znaczenie sztolni w historycznej eksploatacji górniczej na przyklei zachowanych wyrobisk dawnego górnictwa rud cyny i kobaltu okolic Gierczyna, Dzieje Górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, Wrocław 2012.
[14] MADZIARZ M., MIZERA A., DĘBKOWSKI R., Projekt „Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk z utworzeniem ścieżki Śladami dawnego górnictwa kruszców” jako koncepcja kompleksowych działań w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa górniczego Dolnego Śląska, Dzieje Górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, Wrocław 2012.
[15] NEY R. (red.) Surowce Mineralne Polski, Surowce Metaliczne: miedź, srebro. Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN, Kraków 1997.
[16] PAULO A, STRZELSKA-SMAKOWSKA B., Rudy metali nieżelaznych i szlachetnych, Kraków, 2000.
[17] Pr. zb., Ocena uranonośności Sudetów, Zakłady Przemysłowe R-1, Kowary, 1959.
[18] Pr. zb., Zarys Dziejów Górnictwa na Ziemiach Polskich. Tom I i II. Katowice 1961.
[19] QUIRING H., Geschichte des Goldes, Stuttgart, 1948.
[20] SACHS A., Bodenschätze Schlesiens. Erze, Kohlen, Nutzbare Gesteine. Leipzig 1906.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0029-0012
Identyfikatory