PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Podobieństwa i różnice we właściwościach kruszyw gabrowych i bazaltowych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Resemblances and differences of properties of gabbro and basalt aggregates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Gabro i bazalt są skałami magmowymi zasadowymi o zbliżonym składzie mineralnym. Powstają z jednego typu stopu magmowego zubożonego w krzemionkę. Bazalt jest wylewnym odpowiednikiem gabra. Różna geneza tych skał wpływa na ich różnice teksturalne, co ma wpływ na właściwości kruszyw z nich produkowanych. Przedstawiono analizę właściwości kruszyw gabrowych i bazaltowych wyprodukowanych z wybranych krajowych złóż. Dokonano zestawienia i porównania tych właściwości. Szczególną uwagę zwrócono na pojawiające się różnice istotne dla wykorzystania tych kruszyw w budownictwie.
EN
Gabbro and basalt are mafic igneous rocks which have generally the same mineral composition, because they crystallize from a similar type of solution. This solution is not saturated by silica. Basalt is an effusive equivalent of gabbro. The different genesis of these rocks causes their textural differences which influence properties of gabbro and basalt aggregates. In this article the analysis of the properties of gabbro and basalt aggregates made from raw materials from chosen deposits in Poland is presented. Compositions and comparisons of these properties is also done. The special attention is paid to occuring differences which are essential for utilization of these aggregates in the building industry.
Twórcy
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodek Certyfikacji, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
Bibliografia
 • [1] ZAPAŚNIK W., Zapotrzebowanie kruszyw na drogi krajowe w latach 2010–2013. Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego. Materiały podstawowe: kruszywa, cement, asfalt, Polski Kongres Drogowy, Warszawa 2009.
 • [2] ZAGOŻDŻON P., Zgorzel słoneczna w trzeciorzędowych bazaltoidach Śląska i sposoby wykorzystania jej produktów, Wydz. Górniczy PWr., praca doktorska, Wrocław 2001.
 • [3] ŚLIWA Z., Typy genetyczne drobnej szczelinowatości w bazaltach i jej wpływ na jakość produkowanych kruszyw, Acta Univ. Wratisl., Prace Geol.-Min. IV, No 247, 1975.
 • [4] GÓRALCZYK S., FILIPCZYK M., Badania procesów identyfikacji zgorzeli słonecznej w skałach bazaltowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr, nr 121, Wrocław 2008.
 • [5] Ekspertyzy – sprawozdania z badań nr: 11717, 12692, 12480, 12643, 12345, 12628, 12096, 11716, 11886, 12670, 12413, 12629, 12091, 12909, 12475, 11742, 11993. IMBiGS, 2006–2011.
 • [6] Sprawozdania z badań kruszyw diabazowych z Niedźwiedziej Góry, Laboratorium Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Kraków, 2006–2010.
 • [7] Sprawozdania z badań kruszywa z gabra z Braszowic i Słupca, Laboratorium Biproskal Wrocław, 2010–2011.
 • [8] Budownictwo ogólne – materiały i wyroby budowlane, t. 1, Wyd. Arkady, 2005.
 • [9] WASILEWSKA M., Wpływ charakterystyki kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych, Wydz. Budownictwa i Inżynierii Środowiska PBiał., praca doktorska, Białystok 2011.
 • [10] GÓRALCZYK S., KUKIELSKA D., GAMBAL P., ŻUREK A., Kruszywa pomiedziowe, a naturalne – które lepsze?, Kruszywa, Produkcja – Transport – Zastosowanie, 2011.
 • [11] ZIĘTKOWSKI L., Badanie rozspajania bloków skalnych i betonowych metodą elektrohydrauliczną, Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, praca doktorska, Kraków 2007.
 • [12] OSIKA R. (red), Geologia i surowce mineralne Polski, Wyd. Geol., Warszawa 1970.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0025-0014
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.