PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Procedury koncesyjne w świetle nowego Prawa geologicznego i górniczego

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Concession procedures in view of new Geological and Mining Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W uchwalonej 9 czerwca 2011 r. nowej ustawie Prawo geologiczne i górnicze dokonano szeregu istotnych zmian, w tym również w zakresie procedur koncesyjnych. W artykule przedstawiono uregulowania prawne oraz wskazano te rozwiązania, których nie było w dotychczasowej ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Opisano "instytucję stron" w postępowaniu koncesyjnym, zarówno w świetle nowej ustawy, jak i zmian kodeksu postępowania administracyjnego.
EN
Enacted in 9 June 2011 new Geological and Mining Law has been enforced a lot of important changes including concession procedures. This article presents these regulations and shows new solutions, which weren't present in the old Geological and Mining Law from 4 February 1994. Remarkable place in this article has been stressed to describe an "institution of sites" taking place in concession procedures in view of new Geological and Mining Law as well as in the newest changes in the Code of Administrative Procedure.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • [1] PTAK M., Wybrane zagadnienia odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska, Praca magisterska, UWr., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Wrocław 2009.
  • [2] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. DzU 2005.228.1947 ze zm.).
  • [3] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU 2011.163.981).
  • [4] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003.80.717 ze zm.).
  • [5] Ustawa z dnia 2 lipca 2010 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. DzU 2010.220. 1447).
  • [6] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 2008.199.1227).
  • [7] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU 2000.98.1071 ze zm.).
  • [8] Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU 20011.6.18).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0025-0012
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.