Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0023-0056

Czasopismo

Roczniki Geomatyki

Tytuł artykułu

Aspekty koncepcyjne regionalnych systemów informacji przestrzennej w Polsce

Autorzy Gaździcki, J. 
Treść / Zawartość http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/issue/archive
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W Polsce od kilkunastu już lat spontanicznie rozwijają się regionalne systemy informacji przestrzennej, których pierwszoplanowym przeznaczeniem jest wspieranie działań urzędów marszałkowskich w poszczególnych województwach. Rozwój tych systemów jest obecnie kształtowany przez dyrektywę INSPIRE, jej transpozycję w postaci ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz przez odpowiednie przepisy wykonawcze dotyczące infrastruktury informacji przestrzennej i ram interoperacyjności W artykule naświetla się konsekwencje wprowadzanych regulacji, zwracając uwagę na konieczność rozumienia systemu tego rodzaju, jako podstawy regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej. Określane są szeroko pojęte cele systemu, ze zwróceniem uwagi na jego integracyjną rolę oraz źródła danych. Scharakteryzowano uwarunkowania prawne, przedstawiając cechy systemu docelowego. Na zakończenie podano wnioski stwierdzające potrzebę dalszego rozwoju regionalnych systemów informacji przestrzennej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zalecające podjęcie w tym zakresie odpowiednio zorganizowanej współpracy międzyregionalnej.
Słowa kluczowe
PL informacja przestrzenna   region   system informacji przestrzennej   infrastruktura informacji przestrzennej   INSPIRE  
Wydawca Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o.o.
Czasopismo Roczniki Geomatyki
Rocznik 2011
Tom T. 9, z. 5
Strony 35--39
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Gaździcki, J.
Bibliografia
1. Dyrektywa, przepisy wykonawcze i inne materiały INSPIRE: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
2. EUROPA 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index-pl.htm
3. Materiały Komitetu Regionów UE: www.cor.europa.eu/
4. Materiały dotyczące systemów regionalnych: strony internetowe urzędów marszałkowskich oraz geoportale systemów regionalnych
5. Repozytorium, leksykon i inne materiały PTIP: www.ptip.org.pl
6. Ustawa, rozporządzenia i inne materiały IIP: www.radaiip.gov.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0023-0056
Identyfikatory