Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0023-0054

Czasopismo

Roczniki Geomatyki

Tytuł artykułu

INSPIRE w kontekście Europejskiej agendy cyfrowej

Autorzy Annoni, A. 
Treść / Zawartość http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/issue/archive
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W zakresie realizacji INSPIRE i niektórych działań przewidzianych w Europejskiej agendzie cyfrowej (Digital Agenda for Europe - DAE) występują pewne podobieństwa i synergie, które powinny być wykorzystane. DAE jest strategią Europy dla osiągnięcia kwitnącej gospodarki cyfrowej do 2020 roku. Nakreśla ona między innymi kierunki polityki i działania dla maksymalizacji korzyści z rewolucji cyfrowej dla usług e-środowiska. E-środowisko można opisać jako wykorzystanie i promocję technologii informacyjno komunikacyjnych TIK dla celów oceny i ochrony środowiska, planowania przestrzennego oraz zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych z udziałem społeczeństwa. Usługi e-środowiska są ściśle powiązane z budowaniem SEIS (Systemu Współdzielonych Informacji Środowiskowych), GMES (Globalnym Monitoringiem Środowiska i Bezpieczeństwa) oraz INSPIRE. DAE obejmuje również otwarty dostęp do danych, uwzględniając przeglądanie informacji sektora publicznego (Public Sektor Information - PSI). PSI jest największym pojedynczym źródłem informacji w Europie, wytworzonej i zbieranej przez organy publiczne i obejmującej mapy cyfrowe, dane meteorologiczne, prawne, dotyczące ruchu drogowego, finansowe, gospodarcze i inne. Większość tych danych może być ponownie wykorzystana lub zintegrowana w nowe produkty i usługi transgraniczne dotyczące środowiska, takie jak prognozy meteorologiczne i usługi ubezpieczeniowe, a otwarta administracja wpływa na sposób w jaki organizacje na całym świecie udostępniają je obywatelom i społecznościom. Lepszy dostęp do PSI może podnieść jakość życia i spowodować łatwiejsze współdziałanie z administracją w zakresie ochrony środowiska i trwałego rozwoju. Niniejszy artykuł stanowi krótkie wprowadzenie do dyrektywy INSPIRE i DAE oraz analizuje możliwe synergie.
Słowa kluczowe
PL dyrektywa INSPIRE   Europejska Agenda Cyfrowa   informacja przestrzenna  
Wydawca Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o.o.
Czasopismo Roczniki Geomatyki
Rocznik 2011
Tom T. 9, z. 5
Strony 17--27
Opis fizyczny
Twórcy
autor Annoni, A.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0023-0054
Identyfikatory