PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Uwarunkowania społeczne zagospodarowania złóż kopalin metodą odkrywkową

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Social conditions of open-pit extraction of commodities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W referacie zwrócono uwagę na problem akceptacji społecznej dla przedsięwzięć górniczych na tle uwarunkowań prawnych, w szczególności ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano argumenty przemawiające za podjęciem eksploatacji odkrywkowej, w tym korzyści dla społeczności lokalnych w opozycji do strat środowiskowych, a także stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej na temat działalności górniczej. Podkreślono konieczność prowadzenia konsultacji społecznych dla uzyskania akceptacji dla przedsięwzięć górniczych. Tezy prezentowane w referacie zostały poparte przykładami krajowymi i zagranicznymi.
EN
The work concerns the problem of social acceptance of mining undertakings in the light of the law on access to information of environment and its protection, contribution of society in environment protection and environmental impact assessment. Analyzed were benefits for the local communities against the environmental losses as well as common stereotypes of mining activities. Necessity of societal consultancies to get acceptance for mining activities was underlined. Examples for the presented theses were presented.
Twórcy
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im St. Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • [1] BADERA J., Opinie i postawy społeczności lokalnej wobec projektu górniczego na przykładzie Zawiercia, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 4/4, IGSMiP PAN, Kraków 2008.
 • [2] BADERA J., Konflikty społeczne – nowy aspekt zagospodarowania złóż kopalin, Wyd. XIX Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, IGSMiP PAN, Kraków 2009.
 • [3] BISCHOFF A., SELLE K., SINNING H., Informieren. Beteiligen. Kooperieren, Kommunikation im Planungsprozess. Eine Übersicht zu Formen, Verfahren und Methoden, Dortmund 2005.
 • [4] GÓRECKI J., SERMET E., KOTOWSKI M., Kopalnia odkrywkowa w służbie ochrony dziedzictwa geologicznego? Karpniki – studium przypadku, Górn. Odkr. 09, nr 2–3, Wrocław 2009.
 • [5] NAWORYTA W., Rola i kompetencje samorządów w zarządzaniu środowiskiem terenów eksploatacji górniczej na tle aktualnych regulacji prawnych, Wyd. IGSMiE PAN, nr 49, 2001.
 • [6] NAWORYTA W., Udział społeczeństwa niemieckiego w decyzjach o zagospodarowaniu terenów poeksploatacyjnych w świetle analizy prawa i doświadczeń, Wyd. Konf. Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie. Katedra Górnictwa Odkrywkowego AGH, Instytut Architektury Krajobrazu PK, Sekcja Architektury Krajobrazu, Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN, Kraków 2003
 • [7] NAWORYTA W., Wpływ uwarunkowań środowiskowych na możliwość racjonalnej gospodarki zasobami złóż węgla brunatnego w Polsce, Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, Wyd. IGSMiP PAN, Kraków 2009.
 • [8] Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie; Wyd. Konf. Katedra Górnictwa Odkrywkowego AGH, Instytut Architektury Krajobrazu PK, Sekcja Architektury Krajobrazu, Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN, Kraków 2003.
 • [9] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 2008.199.1227 ze zm.).
 • [10] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003.80. 717 ze zm.).
 • [11] Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu lokalnego (DzU 2003.203.1966 ze zm.).
 • [12] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. jedn. DzU 2005.228.1947 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0016-0094
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.