Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0015-0016

Czasopismo

Journal of KONBiN

Tytuł artykułu

The application of risk analysis in the assessment and management of road safety in road tunnels

Autorzy Jamroz, K. 
Treść / Zawartość http://www.journal.itwl.pl/
Warianty tytułu
PL Zastosowanie analizy ryzyka do oceny i zarządzania bezpieczeństwem ruchu w tunelach drogowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Road tunnels are highly sensitive to disturbance caused by road accidents. The most serious accidents occurring in tunnels involve trucks carrying hazardous materials. Europe has been developing methods of risk analysis and building models for traffic management in tunnels. Poland is only just beginning to build road tunnels and the area of tunnel safety has not been given adequate attention yet.
PL Tunele drogowe są najbardziej wrażliwymi na zakłócenia, spowodowane wypadkami, elementami sieci drogowej. Najpoważniejszymi wypadkami w tych obiektach są zdarzenia z udziałem samochodów ciężarowych przewożących materiały niebezpieczne. Od kilku lat zatem rozwijane są w Europie metody analizy ryzyka i budowane narzędzia do zarządzania ryzykiem w tunelach drogowych. W Polsce zaczyna się budować tunele drogowe, a problem bezpieczeństwa w tych obiektach jest jeszcze mało rozpoznany.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   tunele   zarządzanie ryzykiem  
EN road safety   tunnels   risk management  
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONBiN
Rocznik 2008
Tom No. 3 (6)
Strony 247--264
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Jamroz, K.
  • Department of Highway Engineering, Faculty of Civil Engineering and Environment, Gdansk University of Technology, 11 Narutowicza str., 90-952 Gdansk, Poland
Bibliografia
1. OECD: Studies in Risk Management Norway TUNNEL SAFETY. OECD (2006) OECD Publications, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France
2. NMTC: Nasjonal transportplan 2006-2015. Norwegian Ministry of Transport and Communication, Oslo, 2004
3. UN: Recommendations of the group of experts on safety in road tunnels. Final report. Economic Commission for Europe, Inland Transport Committee, TRANS/AC.7/9, December 2001
4. EC DGET: Safety in European Road Tunnels. European Commission Directorate General for Energy and Transport, 2002.
5. Thamm, B. The new Directive 2004/54/EC on Road Tunnel Safety and its consequences. EU 2004.
6. EU DGT: Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 167/39, 2004
7. OECD: Safety in tunnels. Ttransport of dangerous goods through road tunnels. OECD (2001) OECD Publications, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France
8. Borysiewicz, M., Potempski, S.: Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka i środowiska od szlaków transportu niebezpiecznych substancji. Instytut Energii Atomowej, Otwock — Świerk 2001.
9. Lacroix, D. at al. Transport Of Dangerous Goods Through Road Tunnels: An Integrated QRA Model Developed. Under The Joint OECD/PIARC Project ERS2. 1999
10. Holický M.:Risk criteria for road tunnels. Special Workshop on Risk Acceptance and Risk Communication. Stanford University, 2007.
11. Vrouwenvelder, A. C. W. M. & Krom, A. H. M. (2004) Hazard and the Consequences for Tunnels Structures and Human Life. 1st International Symposium Safe and Reliable Tunnels in Prague, CUR, Gouda, The Netherlands, 2004.
12. Trobjevic, V. M. (2003) Development of Risk Criteria for Road Tunnels. 5th International Conference - Safety in Road and Rail Tunnels. Marseille, 2003.
13. Worm, E. W. and Hoeksma, J. (1998) The Westerschelde Tunnel: Development and application of an integrated safety philosophy, Safety in Road and Rail Tunnels, 3rd International Conference organised by University of Dundee and ITC Ltd., Nice, France, 1998.
14. Knoflacher, H. and, P. C. Pfaffenbichler (2004) A comparative risk analysis for selected Austrian tunnels. 2nd International Conference Tunnel Safety and Ventilation, Graz, 2004.
15. DGR: Guide to Road Tunnel Safety Documentation. Booklet 3, Risk analyses relating to dangerous goods transport. Directoriate Generale des Routes, Centre d'Etudes des Tunnels, Paris, France 2005
16. Jamroz, K., Oskarbska, I. i inni: Analizy i prognozy ruchu dla Trasy Sucharskiego w Gdańsku oraz wyniki obliczeń dla potrzeb analizy społeczno - ekonomicznej. TRAFIK, Gdańsk 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0015-0016
Identyfikatory