Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0149

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych teoria i praktyka.

Autorzy Zdybek, I.  Maćków, I.  Szczepaniak, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przepisy prawne tworzące system zagospodarowania odpadów opakowaniowych funkcjonują od 1 stycznia 2002 roku. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej wprowadziła do polskiego prawa nowe instrumenty w gospodarce odpadami - opłatę produktową i depozytową. Na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach, nałożono obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. W artykule przedstawiono wymagania dotyczące tego strumienia odpadów oraz informacje pozwalające na dokonanie oceny wybranych elementów systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi.
Słowa kluczowe
PL gospodarka odpadami   odpady opakowaniowe   odzysk   recykling  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 82, nr 22
Strony 390--399
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Zdybek, I.
autor Maćków, I.
autor Szczepaniak, W.
  • Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U.01.62.628.
[2] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, Dz.U.01 63.639.
[3] AC Nielsen, Rynek recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych w latach 2005-2008: tendencje i perspektywy rozwoju, 2005.
[4] Poskrobko B., Piontek W., Raport o gospodarce odpadami opakowaniowymi w Polsce w 200-1 roku, 2005.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, Dz.U.05.103.871,872.
[6] Raport o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych za rok 2002, 2003 i 2004, Ministerstwo Srodowiska-dane z informacji przekazanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling z dnia 31 marca 2005 roku, (Dz.U.05.58.510).
[8] Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Analiza kosztów selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w kontekście stawek opłat produktowych i opłat re-cykłingowych z uwzględnieniem zmian dyrektywy opakowaniowej, 2005.
[9] Poskrobko B., Piontek W., Sidorczuk E., Raport o gospodarce odpadami opakowaniowymi w Polsce w 2003 roku, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0149
Identyfikatory