Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0148

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Analiza możliwości zastosowania syntetycznych zeolitów w usuwaniu rtęci ze ścieków.

Autorzy Zamorska-Wojdyła, D.  Winczaszek, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opisywane w literaturze badania nad zastosowaniem zeolitów syntezowanych z popiołów lotnych w usuwaniu metali ze ścieków wskazują na wiele zalet tego materiału i szereg przesłanek za rozpowszechnieniem jego stosowania. Z tego względu przeprowadzono badania służące porównaniu skuteczności usuwania rtęci z roztworów wodnych na popiołach lotnych oraz zeolitach syntezowanych w różnych warunkach. Wykazano, że skuteczność usuwania rtęci na zeolitach syntetycznych zależy od warunków syntezy (a tym samym właściwości produktu) oraz od stężenia rtęci w roztworze. Uzyskane wyniki wskazują, że w pewnych zakresach stężenia skuteczność usuwania rtęci na zeolicie jest większa niż na popiele lotnym.
Słowa kluczowe
PL popioły lotne   rtęć   oczyszczanie ścieków   zeolity syntetyczne  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 82, nr 22
Strony 381--389
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz.
Twórcy
autor Zamorska-Wojdyła, D.
autor Winczaszek, B.
  • Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Bibliografia
[1] Chodkowski J., (red): Słownik chemiczny. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1995. [2] Pawlaczyk-Szpilowa M, Biologia i ekologia, Oficyna Wydawcza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
[3] Seńczuk W., (red.): Toksykologia. Podręcznik dla studentów farmacji. PZWL, Warszawa 2002.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).
[5] Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, http://www.gios.gov.pl.
[6] Wałek T.,: Adsorpcja SOi i NOx na złożu zeolitów syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych, praca doktorska. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2004.
[7] Gaspard M., Neveu A., Martin G.: Clinoptylolite in drinking water treatment for NH/ removal, Water Research 17 (1983), 270-288.
[8] Internet: www.erem.com.pl/zcolity.htm.
[9] Ghobarkar H., Schaf O., Guth U.,: Zeolites- from kitchen to space.Prog. SolidSt. Chem. 27, (1999), 29-73.
[10] Tanaka H., Matsumura S., Hino R., Formation process of Na-X zeolites from coal fly ash, Journal of Materials Science, Vol. 39, s. 1677-1682,2004.
[11] Tanaka H., Furusawa S., Hino R., Synthesis, Characterization, and formation Process of Na-X Zeolite from Coal Fly Ash, Journal of Materials Synthesis and Processing, Vol. 10, No. 3, 143-148, 2002.
[12] Tanaka H., Matsumura S., Furusawa S., Hino R., Conversion of coal fly ash to Na-X zeolites., Journal of Materials Science Letters, Vol. 22, s. 323-325, 2003
[13] Querol X., Moreno N., Umana J.C., Alastuey A., Hernandez E., Lopez-Soler A., Piana F., Synthesis of zeolites from coal fly ash: an overview, International Journal of Coal Geology, Vol. 50, 413-423, 2002.
[14] Steenbruggen G., Holiman G.G., The synthesis of zeolites from fly ash and the properties of the zeolite products, Journal of Geolchemical Exploration, Vol. 62, 305-309,1998.
[15] Holiman G.G., Steenbruggen G., Janssen-Jurkoviciva M., A two-step process for the synthesis of zeolites from coal fly ash., Fuel, Vol. 78,1225-1230, 1999.
[16] Zones S.I., Davis M.E.: Zeolite materials: recent discovers and futurę prospects, Current Opinion In Solid State & Materials Science 1 (1996), 107-117.
[17] Suchecki T.T.: Zeolity z popiołów lotnych. Otrzymywanie i aplikacje w inżynierii środowiska. Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydawnictwo, Wrocław 2005.18-29, 30-49.
[18] Moriyama R., Takeda S., Onozaki M., Katayama Y., Shiota K., Fukuda T., Sugihara H., Tani Y.: Large-scale synhesis of artificial zeolite from coal fly ash with a smali charge of alkaline solution, Fuel 84 (2005), 1455-1461.
[19] Hui K.S., Chao C.Y.H., Kot S.C.: Removal of mixed heavy metal ions In wastewater by zeolite 4A and residua products from recycled coal fly ash, Journal of Hazardous Materials BI27 (2005), 89-101.
[20] Meteś A., Kovaćević D., Vujević D., Papić S.: The role of zeolites in wastewater treatment of printing inks, Water Research 38 (2004), 3373-3381.
[21] Otal E., Viłches L.F., Moreno N., Querol X., Vale J., Fernandez-Pereira C: Application of zeolitised coal fly ashes to the depuration of liquid wastes, Fuel 84 (2005), 1440-1446. [22] Shevade S., Ford R. G.: Use of synthetic zeolites for arsenate removal from pollutant water, Water Research 55(2004)3197-3204.
[23] Thibodeau J.-B., Chabot B., Daneault O, Calcium ion removal by a synthetic zeolite in the manufacure of mechanical grade papers, Pulp & Paper Kanada, 106 (2005), 42-45.
[24] Alvarezayuso E., Garcia-Sanchez A., Querol X., Purification of metal electroplating waste waters using zeolites, Water Research, Vol. 37,4855-4862,2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0148
Identyfikatory