Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0147

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Zastosowanie SIP - GIS w analizie i interpretacji badań nad położeniem płytkich wód podziemnych na terenie Wrocławia.

Autorzy Worsa-Kozak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Płytkie wody podziemne, a zwłaszcza położenie pierwszego zwierciadła wód podziemnych, są przedmiotem badań na terenie Wrocławia od końca XIX wieku. Istnienie bogatych materiałów archiwalnych oraz wyników bieżących badań spowodowało konieczność wypracowania systemu pomagającego sprawnie i wydajnie zarządzać zebranymi danymi oraz ułatwiającego ich analizę i interpretację. Niniejszy referat opisuje zastosowanie systemu GIS, opartego na programie Maplnfo. do gromadzenia, unifikacji, analizy i wizualizacji surowych danych oraz rezultatów badań obejmujących okres ponad 100 lat.
Słowa kluczowe
PL SIP   GIS   wody podziemne  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 82, nr 22
Strony 370--380
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Worsa-Kozak, M.
  • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych, Zakład Hydrogeologii Stosowanej
Bibliografia
[1] Buksiński S., Walczak-Augustyniak M., Wroński J., Alias Geologiczny Wrocławia cześć I - Mapy i przekroje geologiczne. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1974.
[2] Chudy K., Zastosowanie systemów GIS do gromadzenia i unifikacji danych w obszarach działalności górniczej, [w:] Modelowanie przepływu wód podziemnych, Acta Universitatis Wratislaviensis - Hydrogeologia, Wyd. UWr., s. 19-30, Wrocław, 2004.
[3] Gaździcki J., Systemy informacji przestrzennej, PPWK, Warszawa-Wroclaw 1990.
[4] Jacobi J., Das Grundwasser von Breslau, [w:] Breslauer Statistik im Auftr. des Magistrats der Kgl. Haupt- und Residenzstadt Breslau hrsg. vom stadtischen statistischen Bureau Breslau 1877-1922, 1877.
[5] Kistowski M., Iwańska M., Systemy informacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 1997.
[6] Kleczkowski A., (red.), Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony 1:500 000, AGH Kraków, 1990.
[7] Kowalski J., Warunki wodno - gruntowe miasta Wrocławia, maszynopis, Akademia Rolnicza, Wrocław, 1984.
[8] Malinowski J., (red.), Budowa geologiczna polski, TMI - Hydrogeologia, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1991. /
[9] Mroczkowska B., Michniewicz M., Atlas Geologiczny Wrocławia część III - Hydrogeologia, Wy- / dawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1976.
[10] Okla K., (red) - opracowanie zbiorowe, System informacji przestrzennej w lasach państwowych — podręcznik użytkownika leśnej mapy numerycznej, , Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Warszawa, 2000.
[11] Winnicka G., Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50000, Arkusz 764 - Wrocław, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1988.
[12] Winnicka G., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, arkusz 764-Wroclaw, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1987.
[13] Worsa-Kozak M., Wykorzystanie GIS w rekultywacji i zagospodarowaniu terenów po górnictwie odkrywkowym na przykładzie dawnej kopalni „Andrzej" w Zarowie, [w:] Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 116, Konferencja nr 47, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej^. 101-108.2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0147
Identyfikatory