Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0145

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Sposoby przedstawiania i wybrane metody analizy wyników uzyskiwanych testem Amesa.

Autorzy Trusz, A.  Chmielecka, A.  Traczewska, T.M.  Kosyk, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jest wiele sposobów przedstawiania i analizy wyników uzyskanych testem Amesa. Aby móc porównywać wyniki uzyskane w różnych laboratoriach należałoby ujednolicić procedurę ich przedstawiania i obliczania. Jest to jednak problem bardzo złożony. W poniższym artykule ograniczono się do zaprezentowania sposobu wyznaczania mutagenności jako MR. czyli współczynnik mutagenności oraz jako liczbę rewertantów indukowaną przez 1 dm3 badanej próby (M). W celu obliczenia mutagenności (M) badanej próby ograniczono się do analizowania wyników pochodzących z początkowej części krzywej zależności dawka-odpowiedź. Analizę dokonano na podstawie wyników z wody modelowej dezynfekowanej chlorem zatężanej na trzech żywicach epoksydowych XAD.
Słowa kluczowe
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 82, nr 22
Strony 350--360
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Trusz, A.
autor Chmielecka, A.
autor Traczewska, T.M.
autor Kosyk, B.
  • Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska, Plac Grunwaldzki 9, 50-372 Wrocław
Bibliografia
[1] Athur N.M., Hatnagar P.B., Akre P.B., Assesing mutagenicity of textile dyes from Pali (Rajasthan) usingAmes bioassay. Applied Ecology and Eiwironmental research 4(1), Budapest, s. 111-118, 2005.
[2] Berstein L., Kaldor J., McCann J., Pike MC, An empirical approach to the statistical analysis of miitagenesis data from the Salmonella test. Mutation Res., vol. 97, s. 267-281, 1982.
[3] Breslow N.E., Extra-Poisson variation variation in log-linear models. Appl.Stat., 33, s. 38-44,1984.
[4] Consul P., Jain G.A, generalization of the Poisson distribution . Technometric, 15, s. 791-799.
[5] Eaton, A.D., Clesceri, L.S., Greenberg, A.E., Standard methods for the Examination of Waler and Wastewater - 19lhEdition. American Public Health Association, Washington, 1995.
[6] Haynes RH, Eckardt F., Mathemalical analysis of mutation induction kinetics., in Chemical mutagens, Principles and Methods for Their Detection, vol. 6, Plenum, New York, s. 271-307,1980.
[7] Jenek J., Wybrane testy bakteryjne wykorzystywane do wykrywania genoloksycznych właściwości związków chemicznych. Rocz. PZH, 29, 6, s. 475-484, 1988.
[8] Koziorowska J., Możliwości oceny właściwości rakotwórczych na podstawie testów na mikroorganizmach. Post. Hig. Med. Dośw., 35,429, 1981.
[9] Krewski D., Leroux S. R., Bleuer L. H., Broekhaven L.H., Modelling the Ames Salmo-nella'microsome assay. Biometric 49, s. 499-510, 1993.
[10] Krogulski A., Borkowska M., Strusiński A.. Podsiadły T., Aktywność mutagemia substancji występujących w środowisku. Mat. Kont". Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, s.l 13-119, 1999.
[11] Margolin B., Kapłan N., Zeiger E., Statistical analysis of the Ames Salmonella/microsome test. Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 78, s. 3779-3783, 1981.
[12] Maron D.M., Ames B.N., Revised methods for the Salmonella mutagenicity test. Mutat. Res., 1983.
[13] Moore JA., Carcinogen Tesling. Fact and Fallacy. Cancer. vol. 62, October 15 Supplement, s. 1688-1690 1988.
[14] Mielżyńska D., Siwińska E., Kapka L., Mutagenicityof airborne particles as an indicator of air quality. Institute of Occupational Medicine and Eiwironmental Health, Sosnowiec, 2002.
[15] Podsiadły T., Genotoksyczność wody pitnej — perspektywy skriningu bakteryjnego. Mat. Konf. Zagadnienia medycyny środowiskowej. Warszawa, 1997.
[16] Prepared for the IPCS by the International Commision for Protection Against Eiwironmental Mutagens and Carcinogens, Guide to short-term tests detecting mutagełiic and carcinogenic chemi-cals, Eiwironmental Health Criteria 51, WHO, Geneva. 1985
[17] Slater E.E., Anderson M.D., Rosenkrant H.S., Rapid detection of mutagens and carcinogens. Cancer Res., 31, s. 970-978, 1971.
[18] Stead A., Hasselblad V., Creason J., Claxton L.Modeling the Ames test. Mutation Res., VoI. 85, s. 13-27.1981.
[19] Traczewska T.M., Biomonitoring mutagenności mikrozanieczyszczeń wody do picia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. 2000.
[20] Traczewska T. M., Biłyk A., Czarniecka J., Piekarska K., Trusz A., Ocena potencjalnej mutagenności wody pitnej metodą biotestu. Raport serii SPR nr 62004, Politechnika Wrocławska. Wrocław, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0145
Identyfikatory