Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0144

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Ocena poziomu wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej w systemach jej dystrybucji.

Autorzy Świderska-Bróż, M.  Wolska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono ocenę wielkość zmian składu fizyczno-chemicznego wody z dwóch dużych systemów dystrybucji. Badania wykazały, że niezależnie od lokalizacji punktów poboru z obydwu systemów dystrybucji skład wody ulegał zmianie podczas jej transportu do odbiorców. Największe zmiany jakości wody dotyczyły wzrostu stężenia żelaza ogólnego, mętności i intensywności barwy wody. którym towarzyszyło znaczne zmniejszenie stężenia dezynfektantów oraz obniżenie pH. Wśród uwalnianych związków żelaza dominowały jego nie rozpuszczone frakcje, a więc produkty korozji żeliwnych i stalowych przewodów wodociągowych. Poziom zanieczyszczenia wody był zależny od rozległości systemu dystrybucji jego stanu technicznego i sanitarnego oraz parametrów charakteryzujących poszczególne punkty poboru.
Słowa kluczowe
PL stabilność wody   zawór czerpalny i korozyjność wody   wtórne zanieczyszczenie  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 82, nr 22
Strony 340--349
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Świderska-Bróż, M.
autor Wolska, M.
  • Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska. Plac Grunwaldzki 9, 50-372 Wrocław
Bibliografia
[1] Beech I.B., Corrosion of technical materials iu the presence of biofilms — current uiiderstanding and state-of-the melhods of stndy. Mat. Konferencji: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych. Lódź 2001, s. 76-83.
[2] Bielawa J., Michalkiewicz M., Ocena zmian jakości wody pitnej na przykładzie wodociągu w Zbąszyniu, Mat. V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej: Zaopatrzenie w wodę i jakość wód; Poznań-Gdańsk 2002, s. 331-344.
[3] Bremer P.J., Webslcr B. J.. Wells D.B., Biocorrosion of copper inpolablc water, JAWWA, 2001/8, s. 82-91.
[4] Buelow R.W. I inni. The beharior of asbestos-cement pipę under rarious water ąuality cotiditiotis: a progress report, JAWWA, 2/1980, s. 91-102.
[5] Degtiareva A., Elektorowicz M., Cliange in water ąuałity of industriał chamiels dne to resuspension of scdiments coiilaminated wilh hetny metali, Mat. IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Kraków 2000, s. 81-92.
[6] Denczew S.,0potrzebie systemowego ujęcia zagadnienia wtórnego zanieczyszczenia wody w układach wodociągowych, GWiTS, 1/2002, s. 12-14.
[7] Hotloś H., Wpływ czasu eksploatacji i wysokości ciśnienia w sieci wodociągowej wybranego rejonu Wrocławia na uszkadzalnośóprzewodów żeliwnych, GWiTS, 4/1999, s. 129-132.
[8] Kuś K. i inni. Wpływ eksploatacji i stanu technicznego sieci na jakość wody wodociągowe/. OS, 3/2001, s. 17-20.
[9] Kuś K. i inni. Wpływ stabilizacji ciśnienia na rozbiory i strat}' wody w sieciacłi wodociągowvcli osiedli mieszkaniowycłi, Mat. V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej: Zaopatrzenie w wodę i jakość wód: Poznań-Gdańsk 2002; s. 845-857.
[10] Świderska-Bróż M., Wolska M., Wpływ nierównomierności rozbioru wody wodociągowej na zmianę jej jakości. Ochr. Śr. 2004 nr 4 s. 21-23.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0144
Identyfikatory