Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0143

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Analiza anatoksyny-a w wodzie oraz komórkach sinic metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z zastosowaniem detekcji diodowej i fluorescencyjnej.

Autorzy Śmigielska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Identyfikacja oraz ilościowa ocena toksyn sinicowych mogących występować w zbiornikach wodnych, stanowiących często zagrożenie dla zdrowa i życia ludzi oraz zwierząt jest jedną z głównych składowych badań monitoringowych. Konieczne, zatem staje się poszukiwanie odpowiednio czułych i selektywnych metod analizy próbek wody zawierających toksyny sinicowe. W pracy przedstawiono wyniki weryfikacji metod przygotowania próbek wody do analizy oraz dokonano doboru optymalnych warunków wysokosprawnej chromatografii cieczowej w analizie anatoksyny-a, które zapewniłyby najlepszy rozdział badanej mieszaniny w jak najkrótszym czasie. Dobrano takie parametry procesu jak: skład fazy ruchomej, prędkość jej przepływu, temperatura kolumny. Dokonano również porównania czułości dwóch detektorów: diodowego (DAD) i fluorescencyjnego (FLD).
Słowa kluczowe
PL sinice   chromatografia cieczowa   anatoksyna-a  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 82, nr 22
Strony 329--339
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Śmigielska, K.
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, Katedra Wodociągów i Kanalizacji, 90-924 Łódź, Al. Politechniki 6
Bibliografia
[1] Carmichael W. W., Toksyny cyjanobakterii. Świat nauki, marzec, s. 32-39,1994.
[2] Chorus I., Falconer I.R., Salas H.J., Bartram i..Health risks caused by freshwater cyanobacteria caused by freshwater cyanobacteria in recreational waters. Journal Toxicology Environmental Health, part B. Vol. 3. s. 323-347, 2000.
[3] Codd G.A., Cyanobacterial toxins, the perception of water quality, and the prioritisation of eutro-phication control. Ecological Engineering. Vol. 16. s. 51-60. 2000.
[4] Furey A., Crowley J., Shuilleabhain A.N., Skulberg O.M., James K.J., Tlie first identification of the rare cyanobacterial toxin, homoanatoxin-a, in Ireland. Toxicon, Vol. 41, s. 297-303,2003.
[5] Harada K., Nagai H., Kimura Y., Suzuki M., Park H., Watanabe M.F., Luukkainen R., Sivonen K., Carmichael W. W., Liquid chromatography/mass spectrometric detection of Anatoxin-a, a neurotoxin from cyanobacteria. Tetrahedron, Vol. 41, s. 9251-60, 1993.
[6] James K.J., Furcy A., Sherlock I.R., Stack MA., Twohig M., Caudwell F.B., Skulberg O.M., Sensitive determination of anatoxin-a, homoanatoxin-a and their degradation products by liquid chromatography williJluorimetric detection. J. Chromatogr. A. Vol. 798, s. 147-157, 1998. Jefferies T. M.. Brammer G.. Zotou A., Brough P. A., Gallagher T., Determination of anatoxin-a, homoanatoxin andpropylanatoxin in cyanobacterial extracts by HPLC, GC-Mass Spectrometry and Capillary Electrophoresis. W: Codd G.A..
[7] Jefferies T.M., Koevil C.W., Potter (red.) Detection methods for cyanobacterial toxins. The Royal Society and Chemistry, s. 35-39, 1994.
[8] Meriluoto J., Codd G. A. (ed.). TOXIC - Monitoring and cyanotoxins analysis. Metcalf J.S., Codd G.A.. Abo Akademy University Press, Abo, s. 119-120,2005.
[9] Namikoshi M., Murakami T., Watanabe M.F., Oda T., Yamada J., Tsujimura S., Nagai H., Oishi S., Simultaneus production of homoanatoxin-a, anatoxin-a, and a new non toxic 4-hydroxyhomoanatoxin-a by the cyanobacterium Raphidopsi mediterranea Skuja. Toxicon, Vol. 42,'s. 533-538,2003.
[10] Ojanperä I., Vuori E., Himberg K., Waris M., Niinivaara K., Screaning of algal blloms for anatoxin-a by thin-layer chromatography and fast black K salt. Recent Advenees in Toxicology Research, Vol 3, s. 337-343, 1992.
[11] Sivonen K., Jones G., Toxic cyanobacteria in water: A gulge to their public health consequences, monitoring and management, Chorus I., Bartram J. (red), E &En Spon, Londyn, s. 41-111, 1999.
[12] Smith R.A., Lewis, D., A rapid analysis of water for anatoxin-a, the unstable toxic alkaloid from Anabaena flosaquae, the stable non-toxic alkaloids left after bioreduction and a related amine which may be nature's precursor lo anatoxin-a. Vet. Hum. Toxicol, Vol. 29, s. 153-154, 1987.
[13] Wong SH., Hindin E., Detecting an Algal Toxin by High Pressure Liquid Chromatography. American Water Works Association Journal, Vol. 74, s. 528-529, 1982.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0143
Identyfikatory