Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0138

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Metoda hydrologiczna jako podstawa oszacowania dostępnych zasobów wód podziemnych w przykładowej zlewni rzeki Koprzywianki.

Autorzy Stach-Kalarus, M.  Szopnicka, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dostępne zasoby wód podziemnych w zlewniach, w których istnieje ścisły związek wód podziemnych z wodami powierzchniowymi są częścią całkowitych zasobów wodnych w obszarze bilansowym (tj. sumy zasobów wód podziemnych i powierzchniowych). W takim razie podstawowym założeniem podczas ich oceny jest kryterium hydrologiczne zgodnie, z którym za dostępne zasoby wód podziemnych w zlewni uważa się różnicę między zasobami odnawialnymi a przepływem nienaruszalnym rzeki w profilu kontrolnym.
Słowa kluczowe
PL hydrologia   wody podziemne   zasoby  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 82, nr 22
Strony 290--298
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Stach-Kalarus, M.
autor Szopnicka, M.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, 32-059 Kraków
Bibliografia
[1] Chełmicki W., Odpływ podziemny, [w:] red. Pociask-Karteczka J., Zlewnia. Właściwości i procesy. Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz., Uniw. Jagielloński, p.207-2I4, Kraków 2003.
[2] Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., Różkowski A., [Red.], 2002 - Słownik hydrogeologiczny, Dep. Geologii, Min. Środowiska, Państw. Inst. Geologiczny, Warszawa.
[3] Herbich P., - Zasoby perspektywiczne wód podziemnych — cel ustalania i metodyka obliczeń dla zlewniowych systemów wodonośnych. W: Sadurski A., Krawiec A. [Red.], Współczesne Problemy Hydrogeologii, T XII, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005.
[4] Herbich P., - Jednolite części wód podziemnych (Itydrogeosomy) w Polsce. W: Sadurski A., Krawiec A. [Red.], Współczesne Problemy Hydrogeologii , T XII, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
[5] Jokiel P.,- Zasoby, odnawialność i odpływ wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w Polsce, Łódzkie Tow. Nauk., Acta Geogr. Lodz. 66-67, Łódź, 236 s., 1994.
[6] Kleczkowski A.S., Regionalizacja słodkich wód podziemnych Polski [W:] Dowgiałło J. i in. [Red], Słownik hydrogeologiczny. Wyd. PIG, p.204, Warszawa 2002.
[7] Paczyński B., red., Atlas hydrogeologiczny Polski. PIG, Warszawa 1995.
[8] Prażak J., Tracz M., Sideł G. - Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych zachodniej części woj. tarnobrzeskiego wraz z ramowym projektem badań geologicznych do kat. „C" rejonów perspektywicznych do budowy dużych ujęć wód podziemnych; Komb. Geologiczny Południe, ZpiDG, Oddz. Kielce, 1981.
[9] Prażak X., Witczak S., Żurek A - Problemy związane z oceną zasobów dyspozycyjnych wód podziemny w zlewniach rzek o przepływie limitowanym przez odpływ podziemny. W: Bocheńska T., Staśko S. [Red.] Współczesne problemy hydrogeologii, T X, Oficyna Wyd. SUDETY, Wroclaw, 2001.
[10] Sadurski A.,- Transboundary groundwater bodies as a task of the polish state hydrogeologica survey. Polish Geological Institute. Special Paper. Vol. 18, Warszawa, 2005.
[11] Stochliński T., - Wykonanie pomiarów hydrometrycznych w sieci monitoringowej wód powierzchniowych w zlewni Koprzywianki i ich interpretacja (I seria) oraz przeprowadzenie ankietyzacji użytkowników wód niezbędnej do uzyskania danych dla potrzeb modelu BILANL Mat. Arch. ZHiGI AGH Kraków, 2004.
[12] Stochliński T., - Wykonanie pomiarów hydrometrycznych w sieci monitoringowej wód powierzchniowych w zlewni Koprzywianki (II seria pomiarowa obejmująca okres mokry), opracowanie modeli konceptualnych, wyznaczenie reprezentatywnych parametrów (funkcji wejścia) do modelu hydrologicznego i hydrogeologicznego (zgodnie z przyjętym przez KBN harmonogramem prac na rok 2005), Mat. Arch. ZHiGI AGH, Kraków, 2005.
[13] Ustawa prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz U z 1994 r., nr 27, poz. 96 z p. z.
[14] Ustawa prawo wodne z dn. 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 (tekst pierwotny)) tekst jednolity z uwzględnieniem ustawy zmieniającej z 3.06.2005 roku
[15] Witczak S., Duda R., Żurek A., Szklarczyk T. - Bilans wód podziemnych zlewni Koprzywianki, Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód, Mat. Arch. AGH, Kraków (maszynopis), 1996.
[16] Witczak S., Prażak J., Żurek A., - Wody podziemne i powierzchniowe jako niepodzielny zasób środowiska wodnego. XIV Symp. Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej. PZITS, Częstochowa, 2002.
[17] Witczak S., Duda R., Żurek A., Szklarczyk T., - Odwzoron •anie warunków przepływu w różnych typach ośrodków hydrogeologicznych. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii, T XI, cz.l, Gdańsk - uzupełnić bibliografię, 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0138
Identyfikatory