Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0137

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Wskaźniki ilościowe i jakościowe odpadów będących potencjalnym źródłem surowców wtórnych powstających w źródłach skoncentrowanych.

Autorzy Smuda, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wzrost wymaganych poziomów odzysku i recyklingu spowodował, iż wydajność dotychczasowych źródeł pozyskania potencjalnych surowców wtórnych stała się niewystarczająca do wypełnienia obowiązków ustawowych w kolejnych latach. Wiedząc, że odpady pozyskiwane ze źródeł skoncentrowanych charakteryzuje łatwość zebrania, jednorodność oraz czystość, należy szukać takich źródeł gdzie możliwości ich pozyskania nie zostały jeszcze w pełni wykorzystywane m.in. w placówkach służby zdrowia i szkolnictwie. Artykuł opisuje analizę potencjalnych możliwości recyklingu części odpadów powstających w placówkach służby zdrowia i jednostkach szkolnictwa wyższego województwa śląskiego.
Słowa kluczowe
PL gospodarka odpadami   odzysk surowców wtórnych   recycling  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 82, nr 22
Strony 280--289
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Smuda, K.
  • Śląskie Środowiskowe Studium Doktoranckie
Bibliografia
[1] Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Natura, Analiza kosztów selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w kontekście stawek opłat produktowych i opłat recy-klingowych z uwzględnieniem zmian dyrektywy opakowaniowej, Białystok 2005.
[2] Lee Byeong-Kyu., Ellebacker Michael J., Moure-Eraso Rafael: Analyses of the recyclingpotential of medical plastic waste, Waste Management 22,461-470,2002.
[3] Lee Byeong-Kyu., Ellebacker Michael J., Moure-Eraso Rafael.: Alternatives for treatment and disposai cost réduction pf regulated medical wastes, Waste Management 24,143-151, 2004.
[4] Łączny J.M., Smuda K.: Możliwość pozyskania surowców wtórnych zawartych w odpadach komunalnych z obiektów służby zdrowia, Ochrona powietrza i problemy odpadów 3/2006, 97-105,2006
[5] Wandrasz J.W., Gospodarka odpadami medycznymi, PZITS, Oddział Wielkopolski, Poznań 2001.
[6] Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, AGOS-GEMES Sp. z o.o., Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2002.
[7] Norma PN-93/Z-15006, Odpady komunalne stałe - oznaczanie składu morfologicznego.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0137
Identyfikatory