Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0135

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Usuwanie związków azotu i fosforu ze ścieków komunalnych na przykładzie wybranych oczyszczalni Dolnego Śląska.

Autorzy Rucka, K.  Mańczak, M.  Pasiecznik, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Scharakteryzowano region Dolnego Śląska na tle kraju, zwracając szczególną uwagę na zużycie wody i produkcję ścieków. Omówiono aktualny stan gospodarki ściekowej Dolnego Śląska. Przedstawiono charakterystykę wybranych oczyszczalni ścieków Dolnego Śląska Omówiono rozwiązania techniczno - technologiczne oraz efektywność oczyszczania ścieków kilku oczyszczalni z osadem czynnym realizowanym w układach przepływowych i okresowego działania. Scharakteryzowano trendy w projektowaniu oczyszczalni ścieków na Dolnym Śląsku w zakresie: budowy sieci kanalizacyjnych, oczyszczania ścieków, gospodarki osadowej, poprawy warunków pracy obsługi oczyszczalni.
Słowa kluczowe
PL ścieki komunalne   związki biogenne  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 82, nr 22
Strony 259--269
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Rucka, K.
autor Mańczak, M.
autor Pasiecznik, I.
  • Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27
Bibliografia
[1] Bartoszewski K., Goławski K., Doświadczenia i problemy podczas rozruchu części biologicznej Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków,Seminarium Projektantów w Ustroniu, czerwiec 2001.
[2] Cieślak K., Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubawka, praca Dyplomowa, PWr. Wrocław, 2002.
[3] Lis M., Projekt technologiczny oczyszczalni ścieków komunalnych z reaktorami SBR, Praca Dyplomowa, PWr, Wrocław, 2004.
[4] Mańczak M., Dyczkowski J., Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalni Kamienna Góra, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna w Lądku Zdroju, 27-30 maja 2001.
[5] Mańczak M., Porównanie efektów oczyszczania ścieków w oczyszczalniach przepływowych i typu SBR-AS, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Karpaczu, 14-17 maja 2000.
[6] Mańczak M., i in , Raport o oddziaływaniu na środowisko modernizowanej oczyszczalni ścieków w Cierniach na etapie uzyskania pozwolenia na budową,., Raport SPRNr 5/2002.
[7] Mańczak M., Moszczyńska J., Skuteczność oczyszczania ścieków miejskich w 5-ciofazowym układzie BARDENPHO na przykładzie oczyszczalni „LUBIN", X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Jugowice, 16-19 maja 2004.
[8] Kontrakt dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004. Załącznik nr 1: Uwarunkowania społeczno-gospodarcze województwa Dolnośląskiego.
[9] Krajowy program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2003.
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziem oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz..U. 2006 nr 137, poz. 984.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0135
Identyfikatory