Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0133

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Analiza hydrogramów przepływu w dolinie Biebrzy.

Autorzy Porretta, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dominującym typem wezbrań w Polsce są wezbrania roztopowe na rzekach nizinnych i wezbrania opadowe na rzekach górskich. Na rzece Biebrzy, zlokalizowanej w północno-wschodniej części kraju występują wezbrania o charakterze roztopowym, spowodowane gwałtownym tajaniem śniegu. Analizie poddano wyniki pomiarów średnich wartości przepływów dobowych zaobserwowanych w profilach wodowskazowych: Sztabin, Osowiec i Burzyn dla wielolecia 1951-2000. Wykonano hydrogramy przepływu dla wybranych przekrojów rzeki. Obliczone przepływy charakterystyczne oraz jednostkowe przepływy charakterystyczne dla wielolecia 1951-2000 porównano z wartościami opracowanymi dla krótszych okresów. Wykonano profile hydrologiczne przepływów i przepływów jednostkowych. Dla wielolecia 1971-2000 obliczono rozkład odpływu na poszczególne miesiące i półrocza oraz porównano z wartościami uzyskanymi dla okresu 1951-1970. Omówione zostały najważniejsze wezbrania i niżówki, które wystąpiły w latach 1951-2000.
Słowa kluczowe
PL wezbrania roztopowe   rzeka nizinna   hydrogram  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 82, nr 22
Strony 239--247
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Porretta, L.
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska, Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
Bibliografia
[1] Bajkiewicz-Grabowska E., Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa, 1993.
[2] Byczkowski A., Fal B., Wody powierzchniowe, W: Banaszuk H. red. Kotlina Biebrzańska Biebrzański Park Narodowy, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2004.
[3] Byczkowski A., Zeszyty problemowe postępu nauk rolniczych, zeszyt 73 Hydrografia Dolnej Biebrzy. PWN Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Warszawa, 1967.
[4] Byczkowski A., Hydrologia toni I, SGGW, Warszawa, 1999.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0133
Identyfikatory