Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0125

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Porównanie skuteczności koagulantów PIX-113 i Roflok SC10 oraz wytworzonych z popłuczyn żelazistych w usuwaniu zanieczyszczeń ze ścieków miejskich.

Autorzy Kroczak, T.  Krupa, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Porównano efekty oczyszczania ścieków miejskich uzyskane przy użyciu koagulantów handlowych PDC-113 (siarczan (VI) żelaza (III)) i Roflok SC10 (chlorek żelaza (El)) oraz koagulantów otrzymanych z popłuczyn żelazistych. Koagulanty te uzyskano poprzez rozpuszczenie w kwasie siarkowym (VI) lub w kwasie solnym wodorotlenków żelaza (III) występujących w popłuczynach pobranych podczas płukania złóż filtracyjnych w zakładzie oczyszczania wody podziemnej. Stwierdzono, że wytworzone z popłuczyn koagulanty były nieco mniej skuteczne w usuwaniu związków fosforu, natomiast wykazały większą efektywność w obniżaniu wartości wskaźnika BZT niż koagulanty handlowe. Efekty usuwania zawiesin oraz zanieczyszczeń organicznych oznaczanych jako ChZT uzyskane przy użyciu wszystkich badanych koagulantów byty porównywalne. Koagulant) wytworzone z popłuczyn powodowały mniejsze zużycie zasadowości i mniejsze zakwaszenie ścieków niż PIX-113i Roflok SC10.
Słowa kluczowe
PL koagulant   oczyszczanie ścieków   popłuczyny żelaziste   wykorzystanie odpadów   odzysk żelaza  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 82, nr 22
Strony 161--168
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Kroczak, T.
autor Krupa, A.
  • Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27
Bibliografia
[1] Czekański A., Efektywność procesu oczyszczania w komunalnej oczyszczalni ścieków dla m. Sanoka po zastosowaniu PIXu jako środka strącającego, Seminarium naukowo-techniczne - Różnorodność zastosowań chemii na nowoczesnych oczyszczalniach ścieków, s. 26-48,2004.
[2] Dymaczewski Z., Oleszkiewicz JA, Sozański M.M., Poradnik Eksploatatora Oczyszczalni Ścieków, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1999.
[3] Dyrektywa UE nr 75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 roku z późniejszymi zmianami.
[4] Eaton A.D., Clesceri L.S., Greenberg A.E., Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th edition, American Public Health Association, Washington, 1995.
[5] Heidrich Z., Tomaszewska A., Wpływ rodzaju koagulantu na efektywność procesu wstępnego chemicznego oczyszczania ścieków miejskich, Seminarium naukowo-techniczne - Kompleksowe podejście do procesu oczyszczania ścieków z użyciem metod chemicznych, s. 44-51,2003.
[6] Kroczak T., Gospodarka ścieków o - osadowa w zakładach oczyszczania wody podziemnej w Polsce, I Konferencja Naukowa Doktorantów - Zagadnienia interdyscyplinarne w inżynierii ochrony środowiska, s. 163-168, 2005. ,
[7] Lomotowski J., Szpindor A., Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Wydawnictwo, ‘Arkady", Warszawa, 2002.
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).
[9] Sozański M.M., Technologia usuwania i unieszkodliwiania osadów z uzdatniania wody, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1999.
[10] Ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami.
[11] Zeghal S., Philippe J., Sauvegrain P., Vignoles Ch., Chemicals Addition Control for Phosphorus Removal in Primary Sedimentation Tanks, Chemical Water and Wastewater Treatment IV, s. 147-158, 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0125
Identyfikatory