Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0118

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Ocena oddziaływania na środowisko obszaru zdegradowanego w ramach procedury planowania przestrzennego.

Autorzy Gawron, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stworzenie warunków i mechanizmów dla zagospodarowania terenów zdegradowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju stanowi główny cel Programu Rządowego dla Terenów poprzemysłowych. Przeszkodą, na jaką napotyka się przy rozpoczęciu długofalowej polityki w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych jest brak wiarygodnej i pełnej wiedzy o tych terenach oraz ich oddziaływaniu na środowisko. Dla określenia możliwości i kierunków wykorzystywania terenów zdegradowanych, niezbędna jest ich szczegółowa inwentaryzacja oraz zebranie o nich wszelkich dostępnych danych umożliwiających ich charakterystykę. Działania takie pozwolą na powstanie szczegółowej dokumentacji terenów zdegradowanych, przede wszystkim na etapie planowania przestrzennego, która może stanowić podstawę dla sporządzenia realnych planów wykorzystania takich terenów w przyszłości. Celem nadrzędnym kompleksowego zagospodarowania terenów poprzemysłowych jest proces przywracania ładu przestrzennego i stanu równowagi pomiędzy obszarem przekształconym a jego otoczeniem. Ogromną rolę w tym procesie odgrywa proces oceny oddziaływania tego obszaru na poszczególne komponenty' środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi. Planowanie przestrzenne jest potencjalnie podstawowym narzędziem pozwalającym określić akceptowane ekonomicznie, społecznie i środowiskowo działania zmierzające do przekształcenia i zagospodarowania przestrzennego terenów zdegradowanych.
Słowa kluczowe
PL rekultywacja   tereny przemysłowe  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 82, nr 22
Strony 106--112
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Gawron, M.
  • Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 53, 50 - 357 Wrocław
Bibliografia
[1] Gorgon I, Rola planowania przestrzennego w procesie przekształcania terenów poprzemyslowych. Materiały konferencyjne - Ogólnopolska konferencja szkoleniowa „Rekultywacja terenów zdegradowanych" s. 37-41, 2005.
[2] Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010. Rada Ministrów, Warszawa 2002.
[3] Program Rządowy dla terenów poprzemysłowych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych. Dz. U. Nr 155, poz. 1298.
[5] Starzewska - Sikorska A., Ocena oddziaływania na środowisko terenów zdegradowanych. Materiały konferencyjne - Ogólnopolska konferencja szkoleniowa „Rekultywacja terenów zdegradowanych" s. 79-88, 2005.
[6] Ustawa Prawo Ochrony Środowiska dnia 27 kwietnia 2001 r.. Dz.U. Nr 62, poz. 672 z późn. zmianami.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0118
Identyfikatory