Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0113

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Zastosowanie wybranych parametrów absorpcyjnych do oceny efektywności oczyszczania wód.

Autorzy Chmiel, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Pomiary spektroskopowe UV-Vis to stosunkowo proste i szybkie metody stosowane głównie do oznaczania zawartości substancji organicznych w wodzie. Najczęściej używanymi parametrami spektroskopowymi są barwa, absorbancja w 254 nm oraz tzw. stosunek E4/E6 (E4 - absorbancja przy 465 nm; E6 - absorbancja przy 665 nm). Wskaźniki te stosowane są często przy ocenie skuteczności procesów oczyszczania wody. Monofoniczny przebieg widma absorpcji w próbach wód naturalnych wskazuje na możliwość ich wykorzystania, mimo iż wielkość absorbancji zależy od różnych czynników, a interpretacja np. wskaźnika E4/E6 nie jest jednoznaczna.
Słowa kluczowe
PL UV 254   barwa   E4/E6   widmo absorpcji  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 82, nr 22
Strony 48--57
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Chmiel, A.
  • Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27
Bibliografia
[1] Chen Y., Senesi N., Schnitzer M., Information provided on humic substances by E4/E6 Ratios Soil Science Society of America Journal. Vol. 41, s. 252-258,1997.
[2] Clesceri L., Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, 1998.
[3] Dojlido J.R., Chemia wód powierzchniowych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1995.
[4] Duan J., Wang J., Graham N., Wilson F., Coagulation of humic acid by aluminium sulphate in saline water conditions. Desalination 150, s. 1-14, 2002.
[5] Gołębiowska D., Spektometria absorpcyjna w zakresie UV-Vis: parametry i sposoby analizy widm absorpcji związków humusowych, [w:] Metody badań substancji humusowych ekosystemów wodnych i lądowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2004.
[6] Kowalski T., Turkiewicz D., On the contribution of physicochemical processes to the coagidation of surfach water pollutants with aluminium-based or iron(III)-based coagulants. Environment Protection Engineering, Vol. 28, Nr 3-4, s.67-82, 2002.
[7] Kurenkov V.F., Snigirv S.V., Kogdanina L.S., Color removal from aqueous solutions of humic substances in the presence ofpraestol and aluminium sidfate. Russian Journal of Applied Chemistry, Vol. 74,Nr l,s. 86-89, Translated from zhurnal Priklandnoi Khmii, Vol. 74,Nr l,s. 83-86,2001.
[8] Maartens A., Swart P., Jacobs E.P., Humic membrane foulants in natural brown water: characterization and removal. Desalination 115 s. 215-227, 1998.
[9] Marzenko Z., Balcerzak M., Spektrofotometiyczne metody w analizie nieorganicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.
[10] Masini J.C., Abate G., Lima E. C, Hahn L.C., Nakamura M.S., Lichtig J., Nagatomy H.R., Comparison of the coagidation behavior of differen Norwegian aquatic NOM sources. Analytica Chimica Acta 364, s. 223-233, 1998.
[11] Pempkowiak J. Rozmieszczenie, pochodzenie i właściwości kwasów humusowych w morzu Bałtyckim. Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1989.
[12] Perchuć M. Współudział żelaza i kwasów humusowych w kształtowaniu sposobu uzdatniania barwnych wód podziemnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004.
[13] Rak M., Świderska Bróż M., Porównanie skuteczności siarczanu glinu i koagidantu PAC w oczyszczaniu wody. Ochrona Środowiska 4(75), s.21-24,1999.
[14] Singer P. C.,. Bilyk K Enhanced coagidation using a magnetic ion exchange resin Water Research 36(2002)4009-4022.
[15] Szpakowska B.: Występ owanie i rola substancji organicznych rozpuszczonych w wodach powierzchniowych i gruntowych krajobrazu rolniczego. Rozprawy. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 1999.
[16] Świderska R., Anielak A.M.: Koagulacja wód powierzchniowych z udziałem substancji wspomagających. Rocznik Ochrony Środowiska, Tom 6, Rok 2004, Koszalin, s. 139-157,2004.
[17] Yu J., Sun D. D., Tay J. H. Characteristics of coagulation-flocculation of humic acid with effective performance of polymeric flocculant and inorganic coagulant. Water Science and Technology, Vol. 47, Nrl,s. 89-95,2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0113
Identyfikatory