Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0023

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Straty mocy w pręcie uzwojenia stojana w strefie żłobkowej turbogeneratora

Autorzy Gurazdowski, D.  Zawilak, J. 
Treść / Zawartość http://www.imnipe.pwr.wroc.pl/wyd-stud.dhtml
Warianty tytułu
EN The power losses of the stator winding bar of the turbogenerator slot part
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy omówiono straty mocy w strefie żłobkowej uzwojenia stojana turbogeneratora oraz przedstawiono wyniki obliczeń strat dodatkowych i podstawowych w pręcie warstwy górnej i dolnej dla zadanego przeplotu Roebela. Zaprezentowano podział pręta uzwojenia stojana na słupki przewodów elementarnych i sposób obliczeń strat dodatkowych w /-tym przewodzie A' -tego słupka. Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu komputerowego Bar dla uzwojenia stojana wybranego typu turbogeneratora o pośrednim systemie chłodzenia obciążonego mocą 450 MVA i napięciu 21 kV o częstotliwości 60 Hz. W uzwojeniu stojana zastosowano przeplot Roebela typu 0 + 334 + 0 dla czterech kolumn przewodów elementarnych pręta górnego i typu 90 + 360 + 90 dla dwóch kolumn przewodów elementarnych pręta dolnego. Straty w prętach obu warstw obliczono dla wybranego żłobka numer 3 (pręty należą do tej samej fazy).
EN This paper presents the theoretical description of the power losses of the stator-winding bar for the turbogenerator slot part as well as the calculation results of these additional and basics losses for lop and bottom bar with the specific strands Roebel transposition. It was showed the split of bars for strands columns and calculation method of additional losses in any strand in any column. The complete calculation makes it possible to perform by software "Bar". The computations were made for selected type of turbogenerator with indirectly cooled system and power 450 MVA, voltage 21 kV, frequency 60 Hz. The bar of top winding layer consists of 272 strands that are arranged in 4 columns with transposition 0 + 334 + 0 (transposition is not full done within active part). Bottom bar is composed of 136 strands in 2 columns with transposition 90 + 360 + 90 (transposition is done within active and overhang part). The power losses of both bars have been calculated for slot number 3 (the same faze for both bars).
Słowa kluczowe
PL maszyny elektryczne   turbogeneratory   przeplot przewodów elementarnych   prądy cyrkulacyjne   prądy wirowe   straty dodatkowe  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 59, nr 26
Strony 38--52
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Gurazdowski, D.
autor Zawilak, J.
  • Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, ul. Smoluchowskiego 19, 50-372 Wrocław
Bibliografia
[1] DĄBROWSKI M., Projektowanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego, WNT, Warszawa 1994.
[2] GURAZDOWSKI D., ZAWILAK J., Wpływ przeplotu przewodów elementarnych na strumień skojarzony z prętem turbogeneratora. W: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych. Oficyna Wydaw. PWr., Wrocław 2003. 89-100 (Prace Naukowe Instytutu Maszyn. Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 54, Studia i Materiały, ISSN 0084-294X; nr 23) 129/03/1-066.
[3] GURAZDOWSKI D., ZAWILAK J., Wpływ przeplotu przewodów elementarnych na rozkład gęstości prądu w pręcie turbogeneratora. W: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych. Oficyna Wydaw. PWr. Wrocław 2005, 222-234 (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 58, Studia i Materiały, ISSN 1733-0718; nr 25) I29/05/I-080.
[4] HALDEMAN J., Untersuchung verschiedener Verdrillungsarten in Statorwicklungen großer Synchronmaschinen, deren Wirkung auf Strom-und Temperaturverteilung und Zusatzverluste in verschiedenen Betriebszusländen, Zürich 1997.
[5] ISELI M.A., Zusatverlusie in Statorwicklungen grosser Synchronmaschinen unter Berücksichtigung v der Verdrillung und der Stirnraumfelder, Zürich 1991.
[6] LATEK W., Turbogeneratory, WNT, Warszawa 1973.
[7] MACDONALD D., Losses in Roebel Bars: Effect of slot portion on circulating currents. Proceedings IEE, Vol. 117, No. 1, 111-118 (1970).
[8] MACDONALD D., Circulating-current losses within Roebel-bar stator winding in hydroelectric alternators. Proceedings I EE, Vol. 118, No. 5, 689-697 (1971).
[9] SCHUISKY W., Berechnung elektrischer Maschinen, Wien, Springer-Verlag, 1960.
[10] ŚLIWIŃSKI T., GŁOWACKI A., Parametry rozruchowe silników indukcyjnych. PWN. Warszawa 1982.
[11] TRAXLER-SAMEK G., Zusatzverluste im Stirnraum von Hydrogeneratoren mit Roebelstabwićklung, Technischen Universität Wien, Mai 2003.
[12] TUROWSKI J., Obliczenia elektromagnetyczne elementów maszyn i urządzeń elektrycznych, WNT, Warszawa 1982.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0007-0023
Identyfikatory