Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0006-0084

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Autorzy Wilimowska, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Risk in an enterprise management.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach gwałtownych zmian otoczenia, technologii i organizacji itp. Chcąc się rozwijać, muszą w elastyczny sposób dostosowywać się do nich, a nawet wyprzedzać zmiany poprzez wprowadzanie innowacji we wszystkich zakresach swojej działalności. Ponieważ przedsiębiorstwa w naturalny sposób ograniczone są posiadanymi zasobami, dlatego muszą rozwijać przede wszystkim te umiejętności, które zapewnią im osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Wymaga to od przedsiębiorstwa ciągłego monitorowania i przystosowywania się do otoczenia. Za efektywnością współczesnych organizacji stoi znana w zarządzaniu filozofia robienia rzeczy właściwych, we właściwy sposób, we właściwym czasie ("do the right things in right way and in right time"). Z robieniem rzeczy właściwych wiąże się innowacja i kreatywność oraz wiedza o otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa. Rozwój przedsiębiorstwa i jego sprawne funkcjonowanie wymaga sprawnego zarządzania ukierunkowanego na przyszłość firmy. Czy decyzje menedżerskie zapewnią efektywność działania, polepszą wizerunek firmy, trudno orzekać już w momencie podejmowania decyzji. Efekty decyzji uwidoczniają się dopiero w przyszłości, czasami bardzo odległej. Liczba parametrów wpływających na przyszłe wyniki działania jest bardzo duża. Ich zmienność i nieprzewidywalność sprawiają, że każda decyzja obarczona jest ryzykiem. Ryzyko towarzyszy każdej działalności gospodarczej. Prezentowane w literaturze przedmiotu ilościowe metody analizy i oceny ryzyka odnoszą się do pojedynczych zagadnień, zakładając wystąpienie odpowiednich czynników i warunków oraz narzucając ograniczenia. Ocena ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorstwa w jego rzeczywistym otoczeniu, biorąc pod uwagę złożoność dzisiejszych systemów produkcyjnych oraz oddziałujących na nie losowych czynników zewnętrznych.
EN The risk is present in all people activities. The risk is understood on various ways. The base source of risk in people activity is uncertainty of future goals realization because decision are made today but their effects will be known in the future. The uncertainty is the feature of reality which means impossibility of precision determining of future events. Its sources are objective factors effecting changeability and situation complexity and subjective factors joint with people intellectual, mental processes. An evaluation of risk of enterprise dealing in real environment is difficult. In the paper some risk definition are presented. Here is paid attention on risk in enterprise activity and its symptoms in management process. The risk sources and its reduction possibilities are presented.
Słowa kluczowe
PL ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwa  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 79, nr 21
Strony 435--448
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Wilimowska, Z.
  • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
[1] Blake D., Financial Market Analysis, McGraw-Hill Book Company, London 1990.
[2] Bizon-Górecka J., Koszty w przedsiębiorstwie w ujęciu komplementarnym, Rynek terminowy, 2004, nr 2.
[3] cartwright S., Cooper CL., Mergers and Acquisitions: The human factor, Butterworth--Heinemann, 1992.
[4] Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
[5] HIRSCHLEIFER, Investment decision under uncertainty - choice theoretic approache, The Quarterly Journal of Economics, 1965.
[6] Kapliński O., Klasyfikacja ryzyka w zarządzaniu według A. Klinke i O. Renn'a, w: Zarządzanie ryzykiem, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2000.
[7] Knight J., Value Based Management, McGraw-Hill, New York 1998.
[8] Lange O., Optymalne decyzje, Zasady programowania, PWN, Warszawa 1968.
[9] Levy, Saenat M., Capital investment & Financial Decisions, Prentice Hali, UK, 1994.
[10] Wilimowska Z., Metodyka budowy efektywnego portfela projektów inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
[11] Wilimowska Z., Dynamic structure of merger,. Proceeding of ISAT' 1999, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
[12] Wilimowska Z., Investment risk reduction by merging, Proceeding of ISA Conference, Australia 2000.
[13] Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarzadzania finansami, OPO, Bydgoszcz 2001.
[14] Hedging i nowoczesne usługi finansowe, praca zbiorowa pod red. M. Biegańskiego i A. Janca, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznan 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0006-0084
Identyfikatory