PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rejony o ponadnormatywnym skażeniu metalami ciężkimi osadów w kolektorach oraz korozyjnym środowisku dla infrastruktury kanalizacyjnej krakowskiego zespołu miejskiego

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Region of substandard content of heavy metals in sewage sediments and of corrosive influence on the sewage infrastructure within Cracow conurbation
Konferencja
Infrastruktura podziemna miast. IX Konferencja naukowo-techniczna (2005 ; Wrocław)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Urbanizacja i industrializacja zaznacza, się w środowisku zanieczyszczeniem jego elementów. Kolektory i kanały mają za zadanie odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych a także wód opadowych. Ich skład chemiczny i mechaniczny odzwierciedla sposób korzystania ze środowiska na obszarze zlewni kanalizacyjnej. Metale ciężkie w największym stopniu ujawniają dbałość o środowisko, zarówno mieszkańców, jak i podmiotów gospodarczych mających zgodę na odprowadzanie, także podczyszczonych ścieków z zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, stacji benzynowych, składowisk i wysypisk do kanalizacji komunalnej. Osady mineralne na dnie kolektorów kumulują największe ilości zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich. Z tego względu wydają się być dobrymi wskaźnikami zanieczyszczenia środowiska miejskiego. Zawartość metali ciężkich w osadach kanalizacyjnych wskaże rejony najbardziej obciążone a tym samym potencjalnie korozjogenne dla infrastruktury. Ich identyfikacja powinna umożliwić wskazanie przyczyn i konsekwentne likwidowanie źródeł. W efekcie powinno to skutkować obniżeniem zanieczyszczenia osadów ściekowych w oczyszczalniach komunalnych. Wyeliminowanie źródeł ścieków, prawdopodobnie incydentalnie odprowadzanych w sytuacjach awaryjnych lub celowo ze złamaniem prawa ochrony środowiska, ochroni infrastrukturę kanalizacyjną ze strony agresywnych ścieków.
EN
The aim of the present study was to show the Pb concentration of sewage sediments, especially of those with anomalous Pb content. Worth to notę is that there are no uniform categorizations of heavy metals level as well as sampling procedures of sewage sediments. The sampling has been done within those elements of sewage system where some hydraulic problems appeared or some negative influence on the environment has been revealed.
Twórcy
autor
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Krakowie
 • MPWiK w Krakowie
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Krakowie
autor
 • Instytut Rozwoju Miasta w Krakowie
autor
 • Zarząd Gospodarki Komunalnej
Bibliografia
 • [1] DĄBROWSKI W., Oddziaływanie sieci kanalizacyjnych na środowisko, Kraków, Wydawnictwo PK, 2004, 1-218.
 • [2] Dz.U. 1999.43.430 (R), Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 • [3] Dz.U.2002.129.1108 (R), Sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 • [4] Dz.U.2004.257.2573 (R), Określenie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 • [5] GARBARCZYK K., Charakterystyka osadów powstających w obiektach kanalizacji deszczowej - wpustach ulicznych i lokalnych urządzeniach do podczyszczania ścieków opadowych. W: Prace wydziału na nauk technicznych, seria A, 30, Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2000, 89-94.
 • [6] WARDAS M., KASPRZYK J., PATER Ł., DUC A., NYTKO M., Zanieczyszczenie ołowiem osadów systemów wodno-kanalizacyjnych, W: Materiały konferencyjne, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, „Obieg Pierwiastków w Przyrodzie, Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie, Integracja Europejska", Warszawa 22-23 września 2005, 9.
 • [7] WARDAS M., PAWLIKOWSKI M., BASIŃSKA, SZOTA R., KLĘK M., Metale ciężkie w osadach systemów wodno-ściekowych Krakowa. W: Obieg pierwiastków w przyrodzie, bioakumulacja, toksyczność, przeciwdziałanie. Monografia tom I, Warszawa, Instytut Ochrony Środowiska, 2001, 151-158.
 • [8] WARDAS M., PAWLIKOWSKI M., CZAPLIŃSKI T.. SZOTA R., Badania i ocena zmian składu jakościowego osadów dennych z systemów kanalizacyjnych, jak wskaźnika zanieczyszczenia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0006-0041
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.