PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Dystrybucja zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych ze zlewni zurbanizowanych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Distribution of pollutions in surface run-off in urban basins
Konferencja
Infrastruktura podziemna miast. IX Konferencja naukowo-techniczna (2005 ; Wrocław)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Spływy powierzchniowe w terenach zurbanizowanych stanowią jedno z podstawowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Ich oddziaływanie na jakość wód odbiorników jest jednak odmienne od tego, jakie pochodzi od ścieków sanitarnych. Zasadnicza odmienność oddziaływania spływów opadowych wynika z ich wysokich intensywności w małych przedziałach czasowych, a ma to szczególne znaczenie, jeżeli ścieki opadowe spływają ze zlewni o wysokim stopniu zanieczyszczenia. W referacie podano charakterystykę i metody ilościowego określania wielkości zanieczyszczeń w wodach opadowych oraz tendencje zmierzające do zagospodarowania wód opadowych w zlewniach.
EN
Surface run-off in urban areas is one of the main source of surface water pollution. But its impact on surface water quality is different from municipal waste waters impact. The principal difference is based on high intencity of surface run-off in short time intervals that have particular importance in the case of high level of pollution in urban basins. Paper presents the characteristics and quantity methods of pollution level estimation in storm waters and the tendencies for storm water management in urban areas.
Twórcy
autor
 • 98-300 Wieluń, Turów 7, woj. Łódzkie, Tel.: 0602 305628
autor
 • Akdamia im. J.Długosza w Czestochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska 42-201 Częstochowa , Al. Armii Krajowej 13/15, e.dziopak@ajd.czest.pl
Bibliografia
 • [1] BYCZKOWSKI A., Hydrologia T II. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 1999.
 • [2] DELETIC A., The first flush load of urban surface runoff. V^sJLtrrtstdiKh. 8(32), 1998.
 • [3] DOLECKI J., USAKIEWICZ A., Model szacowania wskaźników zanieczyszczeń wypływających z kanalizacji deszczowej. Ochrona środowiska 3-4/1988, Wroclaw, 1988.
 • [4] DZIOPAK J., Modelowanie wielokomorowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów, 2004.
 • [5] GUTRY-KORYNCKA M., Możliwości modelowania odpływu ze zlewnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych. W: Szczypek T., Rzętala M., Człowiek i woda. PTG, Sosnowiec, 2003.
 • [6] HRYNIEWICZ R.. PRZYBYLSKA G., Zanieczyszczenia opadów atmosferycznych w Polsce. W: Dynowska I., (red.) Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych. Wydawnictwo UJ. Kraków, 1993.
 • [7] KOWALSKI T., Wpływ zanieczyszczeń organicznych na skład wód. Ochrona środowiska 2(67), 1999.
 • [8] KRAJEWSKI-BERTRAND J.L., Distribution of pollutant mass vs volume in stormwater discharge and the first flush phenomenon. Water Research 3(32), 1998.
 • [9] MICHELBACH S., WOHROLE C., Selteable solids in a combined sewer system - measurmen, quantity, charcteristics. Wat. Sci. Tech. 28(8), 1992.
 • [10] MIKKELSEN P.S., BAUN A., LEDIN A., Risk Assessment of stormwater contaminants following discharge to soil, grounwater or surface water. W: Marsalek J., Watt E., Zeman E., Advances in Urban Sormwater an Agricultural Runoff Source Control. NATO Scienes Series, 2000.
 • [11] NOWAKOWSKA-BLASZCZYK A., Możliwości wprowadzania wód deszczowych do gruntu. Ochrona Środowiska 3-4/1988, Wrocław, 1988.
 • [12] OSMULSKA-MRÓZ B., Ochrona i kształtowanie małych cieków na terenach miejskich. Ochrona środowiska 1-2/1986, Wrocław, 1986.
 • [13] OSMÓLSKA-MRÓZ B., Ochrona wód w otoczeniu dróg. Oddział 07. Zasady ochrony środowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg. Instytut Budowy Dróg i Mostów. Warszawa, 1996, 83 s
 • [14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 212, poz. 1799), Warszawa, 2002
 • [15] SOZAŃSKI M.M., Wodociągi i kanalizacja w Polsce. Tradycje i współczesność. Poznań Bydgoszcz, 2002.
 • [16] SVENSSON G., Strategies for management of polluted stormwater an urban highway Goteborg Sweden [w:] Marsalek J., Watt E., Zeman E., Advances in Urban Sormwater an Agricultural Runoff Source Control. NATO Scienes Series, 2000.
 • [17] ZAWILSKI M., Symulacja spływu zanieczyszczeń w kanalizacji. Ochrona Środowiska l-2/1988_ Wrocław, 1988.
 • [18] ZAWILSKI M., Efekt technologiczny osadników retencyjnych. Materiały konferencyjne PZTIS „Odprowadzanie i unieszkodliwianie spływów opadowycti z aglomeracji miejsko-przemyslowycli". Łódź. 1986.
 • [19] ZAWILSKI M., Prognozowanie wielkości odpływu i ładunków zanieczyszczeń ścieków opadowych odprowadzanych z terenów zurbanizowanych. Zeszyty naukowe nr 792. Politecłinika Łódzka, 1997,
 • [20] ŻELAZIŃSKI J., Symulacja komputerowa jako metoda badania strategii ochrony przeciwpowodziowej. IMiGW. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0006-0039
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.