PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badania symulacyjne działania upustu ścieków w grawitacyjno-pompowych zbiornikach retencyjnych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Functioning simulation of spillway wastewater in gravitational-pump retention reservoirs
Konferencja
Infrastruktura podziemna miast. IX Konferencja naukowo-techniczna (2005 ; Wrocław)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Istotnym problemem technicznym przy rozbudowie kanalizacji w terenie zurbanizowanym jest ograniczona przepustowość hydrauliczna istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej. Od wielu lat problem ten jest rozwiązywany m.in. poprzez zastosowanie zbiorników retencyjnych do okresowej retencji nadmiaru ścieków. W ostatnim czasie zaproponowano nowe, wysokoefektywne konstrukcje zbiorników, wykorzystujące grawitacyjne i pompowe komory akumulacyjne. Umożliwiają one gromadzenie nadmiaru ścieków w komorach o konstrukcjach zamkniętych lub otwartych powyżej poziomu zwierciadła swobodnego w kanale dopływowym zbiornika. Pozwala to na znaczne ograniczenie wymaganego terenu pod zabudowę takich obiektów oraz ograniczenie kosztów inwestycyjnych. W publikacji przedstawiono w sposób ogólny rozwiązanie grawitacyjno-pompowego zbiornika retencyjnego typu GPW oraz model i wyniki badań symulacyjnych działania upustu ścieków, który jest integralną częścią tego typu zbiorników.
EN
When extending sewage systems in urbanized areas, a significant technical problem is the limited hydraulic flow capacity of existing sewage infrastructure. For many years the problem was solved among others through employing storage reservoirs for temporary storage of wastewater excess. Recently new, highly-effective structures of reservoirs have been proposed, that utilize gravitational and pump accumulation chambers. They enable collecting of wastewater surges in chambers of closed or open structural designs above the free surface level in reservoir inflow channel. It permits a significant reduction of the required occupation area for such facilities as well as cost reductions. This paper presents an overview of the solution of gravitational pump storage reservoir of GPW type, as well as a model and the results of simulation testing of the function of wastewater let-out, which is and integral part of reservoirs of this type.
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, aleja Powstańców Warszawy 6
Bibliografia
 • [1] ZAWILSKI M., BRZEZIŃSKA A., Wpływ przeciążenia biologicznej oczyszczalni ścieków w okresach mokrej pogody na jej sprawność. Ochrona Środowiska, 2/2003.
 • [2] ZAWILSKI M., BRZEZIŃSKA A., Bilans ścieków i ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem mokrej pogody. Ochrona Środowiska, 1/2003.
 • [3] DZIOPAK I., Modelowanie wielokomorowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji. Monografia, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2004.
 • [4] DZIOPAK I., KISIEL A., Badanie wpływu sposobu retencjonowania ścieków w wielokomorowych zbiornikach grawitacyjno-podciśnieniowych na efektywność działania systemów kanalizacyjnych - sprawozdanie z realizacji projektu badawczego. Projekt badawczy nr 7 T07G 00309, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1998.
 • [5] SLYŚ D., Grawitacyjno-pompowe zbiorniki retencyjne w kanalizacji, Ekotechnika 2/2005,
 • [6] DZIOPAK J., SLYŚ D., New constructions of pump-gravitational storage reservoirs in the sewage systems, VII International Conference and Exhibition "AQUATERRA", Urząd Miasta St. Petersburg, St. Petersburg 2004.
 • [6] SLYŚ D., Free - flow - arul pressure rainwater tanks for hydraulic emptying of sewerage systems, Rinok Instaliacij, Ukraina, 3/2005.
 • [7] SLYŚ D., Symulacja numeryczna działania zbiornika grawitacyjno-pompowego, XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych", Białowieża, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 30, czerwiec 2005.
 • [8] SLYŚ D., Model wielokomorowego zbiornika grawitacyjno-pompowego z górną komorą akumulacyjną, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 204, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2003.
 • [9] SLYŚ D., Charakterystyka procesu napełniania i opróżniania wielokomorowych zbiorników grawitacyjno-pompowych, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska" Lwów-Koszyce-Rzeszów, Politechnika Lwowska, Lwów 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0006-0033
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.