PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Earth falls as a result of salt leaching effects in the underground - application of modern it concepts in underground analysis

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zapadanie się gruntu jako rezultat wypłukiwania soli w przestrzeni podziemnej - zastosowanie nowoczesnych koncepcji w analizie podziemnej
Konferencja
Infrastruktura podziemna miast. IX Konferencja naukowo-techniczna (2005 ; Wrocław)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Geo-scientific problems are often based on geometrical component representations. Due to the requirements of the geo-scientific problem under test, a geometrical modeling approach will be chosen. Based on this approach several properties have to be taken into account such as differentiability, regularity, modifiability, controllability, extendibility and the possibility attaching a physical model. Hence, a geometrical model that support all above mentioned properties has to be invented. In general it can be stated that one model for instance might support differential geometry very well, but it may lack the ability to interpolate complex geometry, while another model may fit better, while lacking in turn differentiability, for example. Hence this paper will focus on common geometrical models for solid geometry in 3D in the context of modeling the important hydro-geochemical process of salt leaching in flooded potassium mines. Emphasis is taken due to model topology and model dynamics. Moreover, consequences for geometrical modeling, with respect to the fundamental differences between geochemical and physical based modeling will be discussed.
PL
Problemy geonaukowe często bazują na reprezentacji czynników geometrycznych. Ze względu na wymagania rozpatrywanego problemu geonaukowego jako zasadnicze podejście zostało wybrane modelowanie geometryczne. Bazując na wspomnianym podejściu w analizie wzięto pod uwagę kilka właściwości, takich jak różniczkowalność, regularność, modyfikowalność, możliwość kontroli, skalowalność oraz możliwość włączenia modelu fizycznego. Dlatego też, model geometryczny, który odpowiada wymienionym wyżej parametrom musi być określony. W ogólności można stwierdzić, że dla przykładu jeden model może odwzorowywać bardzo dobrze zróżnicowanie geometryczne, ale z drugiej strony może on wykazywać brak możliwości odwzorowywania skomplikowanej geometrii, podczas gdy inny model przykładowo może nie wykazywać różniczkowalności. Artykuł ten skupia się na typowych trójwymiarowych modelach geometrycznych ciał stałych w kontekście modelowania ważnych hydrogeochemicznych procesów wypłukiwania soli z zatopionych kopalni potasu. Akcent został postawiony na topologii i dynamice modelu. Ponadto przedyskutowano rezultaty modelowania geometrycznego w odniesieniu do podstawowych różnic między modelowaniem geometrycznym i fizycznym.
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
autor
 • Faculty Mathematics, Computer Science and Sciences, University of Hamburg, Chair Computer Engineering (AB TIS), Vogt-Kolln-Str. 30. D-22527 Hamburg. Germany
autor
 • Faculty Mathematics, Computer Science and Sciences, University of Hamburg, Chair Computer Engineering (AB TIS), Vogt-Kolln-Str. 30. D-22527 Hamburg. Germany
autor
 • Technical University of Clausthal, Germany
autor
 • Technical University of Clausthal, Germany
Bibliografia
 • [1] Catmull E., Clark, J. 1978. "Recursively generated B-spline surfaces on arbitrary topological meshes". In Computer Aided Design, September 1978, 350-355.
 • [2] Hoppe H., 1998. "Smooth view-dependent level of detail control and its application to terrain rendering". In IEEE Visualization'98. D. Ebert, H. Hägen and H. Rushmeier (Eds.), 35-42.
 • [3] Hormann K., Greiner, G. 2000 „Quadrilateral Remeshing" In Proceedings of Vision, Modeling and Visualization 2000. Saarbrücken, 153-162.
 • [4] Kesper B., Möller, D.P.F., 1999. "BAGIS - Baugeologisch-Geotechnisches Informationssystem: Infor-mationstechnische Realisierung". In Raumbezogene Informationssysteme für geologische, bau-und geo-technische Aufgaben, 1. Clausthaler FIS-Forum. G. Reik and W. Paege (Eds.), pp. 57-66.
 • [5] Kesper, B. 2001. "Konzeption eines Geo-Datenmodells unter Verwendung von Freiformkörpern auf Basis von Volume Non Uniform Rational B-Splines", Dissertation, University of Hamburg.
 • [6] Körber C., Möller D.P.F., Kesper B., Hansmann W., 2003. „4D Modeling Concept using NURBS Applied to Geoscience". In Mathmod Proceedings, Volume 2,1.Troch (Ed.). ARGESIM, Vienna, 583-591.
 • [7] Knak I. 1958: Feinstratigraphische Aufnahme des Kalilagers Staßfurt auf den Schachtanlagen Neustaßfurt VI/VII, Berlepsch-Maybach und Ludwig II, Diplomarbeit Bergakademie Freiberg.
 • [8] Lorensen W.E., Cline H.E., 1987. "Marching cubes: A high resolution 3D surface construction algorithm". In Proceedings of the 14th annual conference on Computer graphics and interactive techniques Computer Graphics. ACM Press, New York, 163-169.
 • [9] McDonnell K.T., 2000. "Dynamic Subdivision-based Solid Modeling". Research Proficiency Examination. Department of Computer Science, Stony Brook University, New York
 • [10] Möller D.P.F., Reuter M., Berger A., Zemke C., Jungblut J. 1997, Neuro-Fuzzy-Systeme und deren Anwendung in der Umwelttechnik, In: Modellierung und Simulation im Umweltbereich, S. 281-301, Hrsg.: R. Grützner, Vieweg Verlag, Wiesbaden.
 • [11] Möller D.P.F., 2004. "Mathematical and Computational Modeling and Simulation". Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York.
 • [12] Piegl T., Tiller W., 1997. "The NURBS Book, 2'"* Edition". Springer Verlag, Berlin und Heidelberg.
 • [13] Sander W., 1988. Quantitative Beschreibung der Lösungs-metamorphose beim Eindringen von Wasser in ein Bergwerk imZechsteinsalinar. - Kali und Steinsalz, Band 10, Heft 2. 54-61.
 • [14] Schwandt A., Seifert G.: Natürliche und gelenkte Flutung von Salzbergwerken in Mitteldeutschland. In: Kali-, Steinsalz und Kupferschiefer in Mitteldeutschland: Exkurs, f Veröfftl. GGW 205: 61-72, Berlin.
 • [15] Terzopoulos D., Platt J., Barr A., Fleischer K., 1987. "Elastically deformable models". In SIGGRAPH 87 Proceedings,Vol. 21, No. 4.
 • [16] Wu X., Downes M.S., Goktekin T., Tendick F., 2001. "Adaptive Nonlinear Finite Elements for Deformable Body Simulation Using Dynamic Progressive Meshes". In: Eurographics, Vol. 20, No. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0006-0021
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.