PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Beton a środowisko naturalne

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Concrete and natural environment
Konferencja
Infrastruktura podziemna miast. IX Konferencja naukowo-techniczna (2005 ; Wrocław)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Beton jest najważniejszym i ciągle najpowszechniej stosowanym materiałem budowlanym, co ma wieloraki wpływ na środowisko. W produkcji betonu są stosowane nie tylko kruszywa naturalne, ale także odpady przemysłowe takie jak: popioły lotne, żużle wielkopiecowe, pyły krzemionkowe i inne. Dlatego ważne są pytania o oddziaływanie betonu (konstrukcji betonowych) na człowieka i środowisko (powietrze, powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe i podziemne). Autorzy w swej pracy przeanalizowali problem zawartości metali ciężkich zawartych w składnikach betonu oraz ocenili ich potencjalny wpływ na środowisko naturalne. Zwrócono ponadto uwagę na radioaktywność składników betonu i samego betonu. Podkreślono także pozytywną rolę betonu w środowisku - aspekty techniczne, możliwość unieszkodliwiania metali ciężkich i pełnego recyklingu gruzu betonowego.
EN
Concrete is the most important and still most commonly used building materials, which has various influence on the environment. In concrete production are used not only natural aggregates but also industrial wastes such as: fly ash, blastfurnace slag, silica fume and others. That's why the questions about influence of concrete (construction) on the human being and environment (air, earth surface, surface and underground water) are important. Authors in presented work analyzed content of heavy metals in concrete components and assessed their potential influence on environment. The attention was also paid to radioactivity level of concrete components and concrete itself. The positive role of concrete in environment was also emphasized - technical aspects, possibility of neutralization of heavy metals and possibility of full recycling of concrete debris.
Twórcy
 • Górażdże Cement S.A
 • Politechnika Opolska
autor
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • [1] Ajdukiewicz A.: Miejsce betonu w strategii zrównoważonego rozwoju. Informator 2004. Bulletin. Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna, s. 39-50.
 • [2] Bapat J.D.: Performance of cement concrete with mineral admixtures. Advances in Cement Research. 2001, Vol. 13, No 4, pp. 139-155.
 • [3] DEJA J.: Immobilization of Cr6+, Cc Zn and Pb in alkali-actived slag binders. Cement Concrete Reaserch, Vol. 32, 1971-1979
 • [4] Giergiczny Z., Małolepszy J., Szwabowski J.. Śliwiński J.: Cement z dodatkami mineralnymi składnikiem betonów nowej generacji. Opole, 2002.
 • [5] Giergiczny Z., Szromba R.: Katalog technologii gospodarczego wykorzystania odpadów mineralnych z górnictwa i energetyki. Instytut Mechanizacji Rolnictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa 1996.
 • [6] GLASSER F.P.: Immobilization Potential of Cementious Materials. Proceeding of the International Conference on Environmental Implication of Construction Materials and Technology Developments. Maastricht 1994, 77-86.
 • [7] Glasser P.P.: Immobilization potential of cementious materials. Proceeding of the International Conference on Environmental Implication of Construction Materials and Technology Developments. Maastricht 1994. pp. 77-86.
 • [8] Hillier S.R., Sangha C.M., Plunkett B.A., Walden P.J.: Long-term leaching of toxic trace metals from Portland cement concrete. Cement and Concrete Research. Vol. 2, 1999, 515-521.
 • [9] Instrukcja ITB 234; Badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów budowlanych. Warszawa, 2003.
 • [10] Kliszczewicz A.: Betony wysokowartościowe na kruszywach wtórnych. Konferencja Dni Betonu - tradycja i nowoczesność. Szczyrk 2002, 69-89.
 • [11] Król A.:Immobilizacja metali ciężkich w matrycach wykonanych ze spoiw mieszanych. Praca doktorska. Politechnika Częstochowska, 2003.
 • [12] Król A., Więcek W., Giergiczny Z.: Spoiwa mineralne przeznaczone do immobilizacji metali ciężkich z popiołów ze spalania odpadów medycznych. Cement Wapno Beton, nr 3,2005, s. 154-162.
 • [13] Małolepszy J., Kopia B.: Metody badań immobilizacji metali ciężkich w materiałach budowlanych. Cement Wapno Gips, nr 5, 1994, s.150-153.
 • [14] Nocuń-Wczelik W.: ¡mmobilizacja metali ciężkich przez fazę C-S-H. Cement Wapno Beton. 5/97, s. 188-191.
 • [15] PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 • [16] PN-Z-15009:1997 Odpady stałe. Przygotowanie wyciągu wodnego.
 • [17] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów. Dz. U. Nr 168, 2004, poz. 1762.
 • [18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
 • [19] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów. Dz.U. nr 220, poz. 1850.
 • [20] Rzechuła J., Hupka J., Sylwestrzak D.: Gruz budowlany - wybrane właściwości i możliwości wykorzystania. Recykling 11/2004, 42-47.
 • [21] Szukalski K.; Gubemat S.: Remont autostrady A-4. Uwagi wykonawcy. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Rozwój nawierzchni betonowych w Polsce na przykładzie modernizacji autostrady A4. Wrocław, 2004, 75-86.
 • [22] Worksheet W 347 Hygienic requirements for cement bound materials materials for drinking water supply - tests and evaluation, of the German Association for Gas and Water (DVGW, 2004).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0006-0011
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.