Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0006-0011

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Tytuł artykułu

Beton a środowisko naturalne

Autorzy Giergiczny, Z.  Król, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Concrete and natural environment
Konferencja Infrastruktura podziemna miast. IX Konferencja naukowo-techniczna (2005 ; Wrocław)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Beton jest najważniejszym i ciągle najpowszechniej stosowanym materiałem budowlanym, co ma wieloraki wpływ na środowisko. W produkcji betonu są stosowane nie tylko kruszywa naturalne, ale także odpady przemysłowe takie jak: popioły lotne, żużle wielkopiecowe, pyły krzemionkowe i inne. Dlatego ważne są pytania o oddziaływanie betonu (konstrukcji betonowych) na człowieka i środowisko (powietrze, powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe i podziemne). Autorzy w swej pracy przeanalizowali problem zawartości metali ciężkich zawartych w składnikach betonu oraz ocenili ich potencjalny wpływ na środowisko naturalne. Zwrócono ponadto uwagę na radioaktywność składników betonu i samego betonu. Podkreślono także pozytywną rolę betonu w środowisku - aspekty techniczne, możliwość unieszkodliwiania metali ciężkich i pełnego recyklingu gruzu betonowego.
EN Concrete is the most important and still most commonly used building materials, which has various influence on the environment. In concrete production are used not only natural aggregates but also industrial wastes such as: fly ash, blastfurnace slag, silica fume and others. That's why the questions about influence of concrete (construction) on the human being and environment (air, earth surface, surface and underground water) are important. Authors in presented work analyzed content of heavy metals in concrete components and assessed their potential influence on environment. The attention was also paid to radioactivity level of concrete components and concrete itself. The positive role of concrete in environment was also emphasized - technical aspects, possibility of neutralization of heavy metals and possibility of full recycling of concrete debris.
Słowa kluczowe
PL beton   metale ciężkie   immobilizacja promieniotwórczość   recykling betonu  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Rocznik 2005
Tom Vol. 53, nr 20
Strony 132--141
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Giergiczny, Z.
autor Król, A.
  • Górażdże Cement S.A
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0006-0011
Identyfikatory