PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Założenia do modelowania wielokomorowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Foundations for sewerage multichamber storage reservoirs modelling
Konferencja
Infrastruktura podziemna miast. IX Konferencja naukowo-techniczna (2005 ; Wrocław)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Korzystny wpływ zbiorników retencyjnych na efektywne działanie sieci i eksploatację obiektów kanalizacyjnych oraz sprawność technologiczną oczyszczalni ścieków, a także ich oddziaływanie na poprawę jakości wód powierzchniowych stanowią silną motywację do rozwijania badań nad rozwojem konstrukcji zbiorników i metod ich wymiarowania. Stosowanie zbiorników wielokomorowych w różnych systemach kanalizacji wymaga uwzględnienia szeregu założeń i ograniczeń, które wynikają ze specyfiki funkcjonowania systemów odprowadzania ścieków z terenów zurbanizowanych. Analiza warunków działania różnych typów zbiorników pozwala w efekcie dokonać prawidłowego wyboru określonego modelu hydraulicznego zbiornika przy znanych uwarunkowaniach lokalnych działania sieci. Podano również kierunki dalszych badań w zakresie optymalizacji systemów odprowadzania ścieków z wykorzystaniem różnych sposobów ich retencjonowania, zwłaszcza w odniesieniu do ścieków deszczowych.
EN
The storage reservoirs positive impact on efficient sewage system functioning, exploitation of the objects and waste water treatment plants as well as their influence on surface water quality improvement is the reason for the development of the researches connecting with storage reservoirs constructions and the methods of their dimensioning. The usage of multichamber storage reservoirs in different sewage systems demands the consideration of the number of foundations and limits resulting from the specificity of functioning of waste water transport systems in urban areas. The analysis of the conditions of different types of reservoirs functioning allows to make the right choise of storage reservoir model under known local conditions of sewage system functioning. The directions of futuren researches in the field of waste water transport systems optimization are presented as well as the usage of different methods of the retentioning, especially of storm water.
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 6
Bibliografia
 • [1] BELLMAN R.E.. Dreyfus S.E., Programowanie dynamiczne. Warszawa, PWE, 1967.
 • [2] DZIOPAK J., Zbiornik retencyjny w kanalizacji. Patent UP PRL Nr 130256, Warszawa, 1986.
 • [3] DZIOPAK J., Efektywne sposoby retencjonowania ścieków iv kanalizacji, Ochrona Środowiska, nr 3-4, Wroclaw, 1988.
 • [4] DZIOPAK J., Multi-chamber Storage Reservoirs in the Sewerage Systems. Publishing Office of Technical University of Częstochowa, Częstochowa, 1997.
 • [5] DZIOPAK J., KISIEL A., Badania wpływu sposobów retencjonowania ścieków w wielokomorowych zbiornikach grawitacyjno-podciśnieniowych na efektywność działania systemów kanalizacyjnych. Raport z badań w grancie KBN nr 7 T07G 003 09, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 1998.
 • [6] DZIOPAK J., KISIEL A., Oddziaływanie zbiorników retencyjnych na funkcjonowanie systemów kanalizacyjnych. GWiTS, nr 3, 1999, 75-80.
 • [7] DZIOPAK J., LOHSE M., Warunki projektowania wielokomorowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji. Mat. VII Konferencji N.-T. „Infrastruktura podziemna miast". Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1999, 82-93.
 • [8] DZIOPAK J., MROWIEĆ M., Optymalizacja projektowania i analiza działania sieci kanalizacji deszczowej przy wykorzystaniu modelowania komputerowego. Mat. VII Konferencji „Infrastruktura podziemna miast". Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1999,94-101.
 • [9] DZIOPAK J., Computer Simulation of Accumulation Process in Multi-chamber Stormwater Storage Reservoirs. NATO Advanced Research Workshop on „Source Control Measures for Stormwater Runoff. St. Marienthal, 2000, 117-128.
 • [10] DZIOPAK J., New Generation of Multi-chamber Storage Reservoirs in the Sewage Systems; Statement of Dimentions. 4th International Conference on Innovative Technologies in Urban Drainage - NOVATECH 2001, Lyon, Vol. 1, 2001, 563-570.
 • [11] DZIOPAK J., The mathematical models for gravitational two-chamber storage reservoir of the Contract type. EPE, Vol. 29, No. 1, 2003, 83-95.
 • [12] DZIOPAK J., Modelowanie wielokomorowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, ISBN 83-7199-293-9,2004.
 • [13] Mathematical Science Library. Vol. 4. Ordinary Differential Equations. Control Date Corporation Project Sunny VALE. California, 1971.
 • [14] OVERTON D.E., MEADOWS M.E., Stormwater Modelling. Academic Press, New York, 1976.
 • [15] SŁYŚ D., Modelowanie zbiorników grawitacyjno-pompowych. Rozprawa doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków, 2004.
 • [16] Umowa licencyjna nr 5/91. Licencjodawca Politechnika Krakowska, Licencjobiorca RPWiK Nowy Sącz na stosowanie patentów nr: 130256, 141559 i 150525; autor - Dziopak J., Kraków, 1991.
 • [17] YEN B.Ch., TANG W.H., MAYS L.W., Designing Storm Sewers Using the Rational Method. W: Water and Sewage Works. Part I, II, New York, 1976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0006-0007
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.