Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0004-0021

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały

Tytuł artykułu

Wyroby budowlane - stan prawny a rzeczywistość

Autorzy Michałek, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Building materials - legal condition and reality
Konferencja
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono ogólne wymagania stawiane w przepisach prawnych wyrobom budowlanym przeznaczonym do powszechnego obrotu i sprzedaży w budownictwie. Omówiono ustawy Prawo Budowlane oraz o wyrobach budowlanych, a także dyrektywę 89/106/EEC. W referacie zamieszczono zaczerpnięte z życia przykłady związane z rynkiem wyrobów budowlanych dla zobrazowania różnic pomiędzy stanem prawnym a rzeczywistością.
EN The study presents general requirements resulting from law regulations regarding building materials designed for public commodity circulation in building industry. The following acts have been discussed: Act of Buildings Law, Act of building materials and directive 89/106/EEC. The study includes some examples connected with building materials branch in order to show some differences between law condition and reality.
Słowa kluczowe
PL wyroby budowlane   ocena zgodności  
EN legal condition   building materials  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Rocznik 2006
Tom Vol. 86, nr 17
Strony 187--194
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Michałek, J.
  • Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Grunwaldzki 11, 50-377 Wrocław
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami).
[2] Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG).
[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
[4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 września 2003 r. w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 175, poz. 1706).
[8] www.gunb.gov.pl
[9] www.pkn.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0004-0021
Identyfikatory