Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW1-0016-0065

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Tytuł artykułu

Wydzielanie fenoli z koloidalnych roztworów oksyetylenowanego dodekanianu metylu techniką temperatury zmętnienia

Autorzy Materna, K.  Szymanowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Removal of phenols from colloid solutions containing oxyethylated methyl dodecanoates by the cloud point technique
Konferencja Surfaktanty i układy zdyspergowane w teorii i praktyce. Wrocław, 19-21 października 2000
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiotem pracy jest zbadanie możliwości wydzielania fenoli z roztworów koloidalnych techniką temperatury zmętnienia oraz wybór optymalnych warunków realizacji tego procesu. Jako związki powierzchniowo czynne zastosowano oksyetylenowane dodekaniany metylu o różnej hydrofilowosci. Badania obejmowały wyznaczenie temperatury zmętnienia roztworów badanych związków powierzchniowo czynnych w nieobecności i w obecności różnych substancji, w tym elektrolitów wysalających i wsalających. Określona została skuteczność wydzielania bogatej fazy surfaktantowej w zależności od temperatury separacji, hydrofilowosci surfaktantu oraz rodzaju i stężenia elektrolitu. Kolejny etap badań obejmował separację fenoli (fenol, p-nitrofenol, p-metylofenol) w temperaturze powyżej temperatury zmętnienia. Przeprowadzone badania potwierdziły, że zastosowana technika pozwala na usuwanie znaczących ilości rozpuszczonych hydrofilowych substancji. Wzrost hydrofilowosci oksyetylatów oraz obecność jonowych surfaktantów podwyższają temperaturę zmętnienia ich roztworów wodnych. Efekt taki wykazują również elektrolity wsalające, np. KSCN. Typowe elektrolity wysalające, takie jak NaCl, powodują natomiast silne obniżenie temperatury zmętnienia. Uzyskane wyniki wskazują, że wydzielona warstwa oksyetylatu, wykazując mniejszą hydrofilowość od wody pozwala na solubilizację znaczących ilości hydrofilowych substancji. Efekt separacji rośnie przy tym ze wzrostem objętości molowej rozpuszczonej substancji, a więc zmniejszającej się hydrofilowosci.
EN Oxyethylated methyl dodecanoates were used in the cloud point technique for the separation of phenol, 4-methylphenol and 4-nitrophenol from colloid solutions. The effect of the surfactant hydrophilicity and the presence of the electrolyte on the cloud point of surfactant solutions and recovery of phenols was studied. It was found that oxyethylated methyl dodecanoates could be used for the separation of phenols from aqueous solutions by the cloud point technique. They are friendlier to environment than typical nonionic surfactants, especially polyoxyethylated alkylphenols. The cloud point increases when the average degree of oxyethylation increases but it can be significantly depressed by the addition of sodium chloride. The separation of phenols by means of the cloud point technique depends on the hydrophilicity of oxyethylated methyl dodecanoate, the content of electrolyte and type of the phenol, i.e., its hydrogen bond acidity and hydrophobicity. The best separations are obtained for the most acidic 4-nitrophenol and in the presence of sodium chloride.
Słowa kluczowe
PL temperatura zmętnienia   fenole   oksyetylenowany dodekanian metylu  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Rocznik 2000
Tom Vol. 48, nr 22
Strony 293--296
Opis fizyczny bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Materna, K.
autor Szymanowski, J.
  • Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, pl. M. Skłodowskiej - Curie 2,60-965 Poznań
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW1-0016-0065
Identyfikatory