PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Obliczenia elektromagnetyczne bezżłobkowych maszyn synchronicznych z nadprzewodzącym uzwojeniem wzbudzenia

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Electromagnetic calculations of slotless synchronous machines with superconducting induction winding
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bezżłobkowe maszyny synchroniczne z nadprzewodzącym uzwojeniem wzbudzenia to odmiana maszyn elektrycznych, które umożliwiają przekroczenie obecnych granic mocy znamionowych. Specyficzna konstrukcja tych maszyn wymusza konieczność opracowania nowych metod projektowania. Będąca przedmiotem pracy praktyczna metoda projektowania nie powinna być skomplikowana i jednocześnie powinna zapewnić wystarczającą dokładność obliczeń. Wymaga więc znacznych uproszczeń w matematycznym odwzorowaniu konstrukcji z zachowaniem wiedzy o ich konsekwencjach. Realizując cel pracy, dokonano przeglądu konstrukcji istniejących modeli i projektów bezżłobkowych maszyn synchronicznych oraz określono ich podstawowe węzły konstrukcyjne. Opracowano metody obliczania dwuwymiarowych pól magnetycznych uzwojeń i ekranów maszyny. Wykonano obliczenia analityczne oraz numeryczne pól i parametrów maszyny i porównano wyniki z wynikami pomiarów na modelu bezżłobkowego uzwojenia twornika z ekranami elektromagnetycznymi. Zbadano konsekwencje zastąpienia modelu trójwymiarowego dwuwymiarowym, przyjęcia stałej przenikalności magnetycznej dla rdzenia stojana, użycia modelu magnetostatycznego zamiast elektromagnetycznego do obliczania parametrów stanów przejściowych, przybliżonych metod obliczania stałych czasowych układów wieloekranowych. Wyniki analizy zakresu dopuszczalności takich uproszczeń wykorzystano przy tworzeniu metody projektowania. W pracy ograniczono się do opracowania metodyki projektowych obliczeń elektromagnetycznych i nakreślono kierunki obliczeń cieplnych i mechanicznych.
EN
Slotless synchronous machines with superconducting induction winding belong to the class of electric machines, which enable us to surpass the present limits of power rating. Specific construction of such machines constrains the necessity of elaboration new designing methods. Expedient designing method being the subject of present work, should not be very complicated, and, simultaneously, should guarantee sufficient accuracy of calculations. Thus, it requires substantial simplifications in mathematical model of the construction with preserving of understanding their consequences. In order to complete this, the constructions of existing models and of slotless synchronous machines have been reviewed and their substantial construction nodes have been pointed out. The methods of calculations two-dimensional magnetic fields, electromagnetic windings and machine screens have been elaborated. Analytical and numerical calculations of the fields and parameters of the machine were made and the results were compared with the results of measurements using the model of slotless armature equipped with electromagnetic screens. There were examined the effects of: replacing a three-dimensional model by a two-dimensional one, assuming the value of magnetic permeability for the stator core, applying the magnetostatic model instead the electromagnetic one to the calculations of the parameters of the transient states and approximation of the time-constants of the multi-screen systems.
Twórcy
autor
  • Instytut Maszyn i Napędów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW1-0009-0039
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.