Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW1-0004-0048

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Tytuł artykułu

Analiza obliczeniowa początkowego stadium procesu eksploatacji cieplnej, przed wystąpieniem przemian fazowych

Autorzy Rosiak, A.  Fodemski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Numerical analysis of the early stage of vapour explosion, before occurance of any phase changes
Konferencja X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy (14-18.09.1998 ; Świeradów Zdrój)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń własnych, dotyczące wielkości cieplnych, występujących w początkowym, bardzo krótkim okresie bezpośredniego kontaktu dwóch różnych ciał ciekłych: tzw. 'paliwa' i 'chłodziwa', o znacznie różniących się temperaturach początkowych (jednowymiarowe zagadnienie nieustalonego przewodzenia ciepła z warunkiem brzegowym IV rodzaju na powierzchni stykowej). Rozpatruje się kilka zestawień materiałowych paliwo-chłodziwo w trzech zasadniczych konfiguracjach geometrycznie regularnych (konfiguracji płytowej P, cylindrycznej C oraz kulowej K). Przeprowadzono obliczenia dla różnych geometrii i różnych parametrów M charakteryzujących wymieszane masy paliwa i chłodziwa. Użyto zarówno metodę bilansów elementarnych (realizowaną w dokumentach komputerowych systemu MathCAD6 PLUS) jak i istniejące rozwiązania dokładne zadań stykowych (przy pewnych założeniach upraszczających). Rozpatrywane przedziały czasowe są na tyle krótkie, że nie stwarzają możliwości rozwoju konwekcyjnych form transportu energii. Wnioski z obliczeń są zorientowane głównie na wytypowanie układu i zestawu generującego potencjalnie największą dynamikę zmian objętościowych. Analizuje się następujące cztery zestawienia substancji: ciekły dwutlenek uranu - ciekły sód; woda - ciekły azot; ciekłe aluminium - woda, lawa - woda.
EN Paper present results of own calculation, related to thermal quantities, occurring in the early stage of direct contact of two liquids, 'fuel' and 'coolant', having significantly different temperatures. It is unsteady, one-dimensional heat conduction problem, with boundary condition of the IV=type. Three different fuel fragmentation geometry, in the coolant, were considered: slab, cylindrical and spherical. Calculations were carried out for wide ranges of parameter values, characterising 'fuel-coolant' mixtures. The method of finite volume balances (utilising MathCAD6 PLUS program) and theoretical solution for the initial temperature were used. The time scale involved in this analysis was sufficiently short, to prevent other but conduction form of heat transfer. Calculations were oriented towards system selection, generating potentially the highest deposition of energy in the coolant. Four different liquid mixture were analysed: molten uranium dioxide-liquid sodium, water liquid nitrogen, molten aluminium-water and lava-water.
Słowa kluczowe
PL wymiana ciepła   przewodzenie   proces nieustalony   eksplozja cieplna   energia akumulacj   chłodziwo   paliwo  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Rocznik 1998
Tom Vol. 53, nr 9
Strony 765--770
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz, rys.11
Twórcy
autor Rosiak, A.
autor Fodemski, T.
  • Instytut Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechniki Łódzkiej ul. Stefanowskiego 12/16
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW1-0004-0048
Identyfikatory