Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW1-0003-0012

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Tytuł artykułu

Anodowe roztwarzanie cynku w bezwodnych rozpuszczalnikach organicznych

Autorzy Banaś, J.  Lelek-Borkowska, U. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Anodic dissolution of zinc in nonaquous organic solvents
Konferencja Współczesne metody badań i ochrony przed korozją .Konferencja naukowo-techniczna. Szklarska Poręba 25-27 czerwca 1998
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W rozpuszczalnikach ograniczonych cynk roztwarza się anodowo zgodnie z mechanizmem konsekutywnym - z udziałem pośredniego produktu Zn+ad. Mechanizm ten zasadniczo nie odbiega od mechanizmu opisującego roztwarzanie cynku w wodnych elektrolitach. W bezwodnych środowiskach organicznych stabilność pośredniego produktu anodowego jest jednak większa stąd obserwuje się wyraźny efekt inhibitowania reakcji anodowej i katodowej. W niniejszej pracy badano mechanizm i kinetykę anodowego roztwarzania cynku w rozpuszczalnikach protycznych (metanolu) i aprotycznych (acetonitrylu) zawierających nadchloran litu jako elektrolit podstawowy. Przeprowadzono również badania udziału kompleksujących jonów chlorkowych w reakcjach elektrochemicznych zachodzących na powierzchni tego metalu. Rezultaty badań pozwoliły na przedstawienie mechanizmu roztwarzania cynku, w którym istotną rolę odgrywa desorpcja produktu pośredniego Zn+ad przebiegająca katalitycznie w uprzywilejowanych energetycznie miejscach powierzchni cynku (uskokach i defektach strukturalnych).
EN In organic solvents zinc undergoes anodic dissolution according to two step - consecutive mechanism with participation of intermediate product - Zn+ad. This mechanism is similar to that in aqueous environments. However the intermediate anodic product in nonaquous organic solution is more stable and therefore can inhibits strongly cathodic and anodic reaction. In this paper the mechanism and kinetic of anodic dissolution of zinc was examined in protogenic (methanol) and aprotic (acetonitrle) solvents containing LiClO4 as a basic electrolyte. There were undertaken research on participation of 'complexing' chloride ions in electrochemical reactions occurring on the surface of this material. Results of those research allowed to give the mechanism of anodic dissolution of zinc. In this mechanism very important role plays desorption of intermediate product - Zn+ad proceeding catalytically on energetically preferenced places of zinc surface (kink sites and structural defects).
Słowa kluczowe
PL cynk   anodowe roztwarzanie   rozpuszczalniki organiczne  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Rocznik 1998
Tom Vol. 46, nr 27
Strony 119--130
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz. , rys. 19
Twórcy
autor Banaś, J.
autor Lelek-Borkowska, U.
  • Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej, Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, ul. Reymonta 23, 30 059 Kraków,, jbs@uci.edu.agh.pl
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW1-0003-0012
Identyfikatory