Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW1-0001-0071

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Tytuł artykułu

Badanie przepływów z konwekcją swobodną w ośrodkach jednorodnych i binarnych

Autorzy Kowalewski, T. A.  Błogowska, K.  Rebow, M.  Banaszek, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Study of free convection in homogeneous and binary systems
Konferencja X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy (14-18.09.1998 ; Świeradów Zdrój)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono badania konwekcji naturalnej w wodnych roztworach chlorku soli, również w obecności przemiany fazowej (zamarzania wody). Badania dotyczą przepływu w niewielkim naczyniu sześciennym o dwóch pionowych izotermicznych ściankach przeciwległych. Pozostałe cztery ścianki wykonane są z materiału o niskim przewodnictwie cieplnym. Przeprowadzono pomiary pól temperatur i prędkości dla stanu konwekcji ustalonej jak i dla procesu tworzenia się lodu, dla czystej wody oraz roztworów soli o różnych koncentracjach wagowych. Pomiary wykonano metodą anemometrii i termometrii obrazowej (Particle Image Velocimetry & Thermometry), wykorzystując do wizualizacji zawiesinę ciekłokrystaliczną. Rezultaty badań dla konwekcji swobodnej wody porównano z rezultatami numerycznymi otrzymanymi dla dwuwymiarowego schematu opartego o metodę elementów skończonych, rozwiązując obok równań momentu pędu, sprzężony problem przewodnictwa cieplnego w cieczy i zamykających ją ściankach naczynia. Rezultaty pomiarów wskazują na złożony charakter przepływu, zależny od silnych efektów nieliniowych związanych z anomalią gęstości wody, oraz gradientu koncentracji składnika stałego (soli).
EN The thermal convection of water and aqueous solution of sodium chloride (concentration 1.5% and 7%) is investigated experimentally and numerically in a cubic cavity, with two opposite vertical walls kept at prescribed temperature. The analysis is carried out of for the pure convection of water and its solute cold (wall temperature Tc=0 oC). The opposite hot wall temperature is fixed at Th=+5C, +10C and +15C. The time history of the velocity fields are measured using liquid crystals seeding. It was observed that the thermal boundary conditions of non-isothermal side walls have a triggering effect on the flow configuration. Investigated thermosolutal convection demonstrated transition from a double - circulation flow pattern observed for the pure water (Th=+10C and +15C) to the single, double roll circulation at the upper part of the cavity with a wide stagnant layer at the bottom. The Finite Element mode is used to simulate heat transfer and fluid flow in the water driven by heat conduction and buoyancy forces. The fixed grid algorithm is based on the semi-implicit operator splitting technique tied with the enthalpy - porosity approach. In the numerical investigations the adiabatic TBC have been tested successively.
Słowa kluczowe
PL konwekcja naturalna   ośrodki binarne   przemiana fazowa   ciekłe kryształy   anemometria i termografia obrazowa  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Rocznik 1998
Tom Vol. 53, nr 9
Strony 425--432
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.4
Twórcy
autor Kowalewski, T. A.
autor Błogowska, K.
autor Rebow, M.
autor Banaszek, J.
  • Instytut Podstawowych Problemów Technik PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW1-0001-0071
Identyfikatory