Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW1-0001-0014

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Tytuł artykułu

Weryfikacja zależności stopnia wpływu sił Coriolisa, na współczynnik przejmowania (wnikania) ciepła, od względnej długości kanalika

Autorzy Bieniasz, B.  Kiedrzyński, K.  Kasperski, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Verification of dependence of the rate of influence of the Coriolis forces, on the heat transfer coefficient, on the relative duct length
Konferencja X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy (14-18.09.1998 ; Świeradów Zdrój)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca nawiązuje do poprzednich badań autorów współczynnika przejmowania ciepła w kanalikach, rodzaju B, porowatego płytkowego wirnika wysokoobrotowego regeneratora typu II, z uwzględnieniem wpływu sił Coriolisa. Dla tego samego typu struktury porowatej i gabarytów wirnika, przeprowadzono elektrolityczne badania dla kanalików rodzaju A o innej, niż poprzednio, średnicy hydraulicznej dha co dało inną wartość bezwymiarowej długości kanalika l=L/dh. Pomiary przeprowadzono spełniając warunek podobieństwa sił masowych, pochodzących od przyśpieszenia Coriolisa. Zastosowano liczby Rossby'ego Ro=wdhA/WA:0,16; 0,12; 0,08 oraz 0 dla liczb Reynoldsa w zakresie: 65-690. Sformułowano korelacje na współczynnik Chiltona-Colburna dla wymiany masy jM w funkcji Re przy parametrze Ro dla kanalików rodzaju A. Wyniki są ważne przy zachowaniu warunku brzegowego stałego potencjału / temperatury. Stwierdzono, że 1 determinuje stopień wpływu przyspieszenia Coriolisa na intensyfikację wymiany masy / ciepła w porównaniu z przypadkiem bez wirowania.
EN The work turns back to the previous research of the authors on the heat transfer coefficient in the ducts of kind B of the sheet-rotor of the high-rotating regenerator of type II, with regard to Coriolis forces. For the same type of the porous structure and the same overall rotor dimensions, the electrolytic measurement were carried out for the ducts of kind A of dha>dhb, i.e. of 1A<1B. A condition of similarity of Coriolis body forces were fulfilled. The measurements were made for Rossby numbers: 0,16: 0,12: 0,08 and 0 in the range of Reynolds numbers from 65 to 690. The correlations were formulated, on jM-factor vs Re at parameter Ro, which are valid for a constant-potential/temperature boundary condition. It was stated that value of 1 determines the rate of influence of the Coriolis acceleration on the intensity of mass/heat transfer.
Słowa kluczowe
PL współczynnik przejmowania ciepła   konwekcja wymuszona   wirnik porowaty   regenerator wysokoobrotowy   siły Coriolisa  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Rocznik 1998
Tom Vol. 53, nr 9
Strony 85--92
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys. 5
Twórcy
autor Bieniasz, B.
autor Kiedrzyński, K.
autor Kasperski, B.
  • Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2 35-959 Rzeszów
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW1-0001-0014
Identyfikatory