Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS6-0001-0096

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Konkurencyjność ruchu rowerowego w przestrzeni miejskiej

Autorzy Rakower, R.  Łabędzki, J.  Gadziński, J. 
Treść / Zawartość http://tmir.sitk.org.pl/
Warianty tytułu
EN Competitiveness of the bicycle traffic in the urban space
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prędkości ruchu rowerowego w świetle badań polskich i europejskich. Wyniki badań ruchu rowerowego w Poznaniu. Ruch rowerowy a inne sposoby podróżowania. Oczekiwane przez mieszkańców kierunki polityki rowerowej miasta.
EN Bicycle speed in the light of Polish and European researches. Results of bicycle traffic surveys in Poznań. Bicycle traffic and other ways of transport. Directions of the bicycle municipal policy required by inhabitants.
Słowa kluczowe
PL transport miejski   ruch rowerowy   konkurencyjność przewozów  
EN city transport   bicycle traffic   transport competitiveness  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2011
Tom nr 2
Strony 31--38
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor Rakower, R.
autor Łabędzki, J.
autor Gadziński, J.
Bibliografia
1. Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury roiuerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, Nizielski & Borys Consulting, Katowice 2008.
2. Beim M., Problemy ruchu rowerowego iv Poznaniu. Rozprawa magisterska pod kierunkiem prof. UAM dra hab. W Ratajczaka, WNGiG UAM, Poznań 2003.
3. Cycle Policy: City oj Copenhagen 2002—2012, Kopenhaga 2002.
4. Gadziński J., Beim M., Dostępność przestrzenna lokalnego transportu publicznego w Poznaniu, „Transport Miejski i Regionalny", 2009, nr 5.
5. Gwóźdź R., Komunikacja tramwajoiua jako podstawa miejskiego systemu transportowego na przykładzie miasta Łódź. UŁ, Łódź 2004.
6. Hyla M., Miasta dła rowerów. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, „Zielone Brygady", Kraków 1996.
7. Hyla M., Rower w mieście, „Kropla", 2004, nr 1. http://www.eko.org.pl/kropla/30/rower.html (październik 2010).
8. Kompleksowe badania ruchu, Urząd Miasta Poznania i Biuro Inżynierii Transportu, Poznań 2000.
9. Kopta T., Ruch rowerowy w Polsce na tle innych krajów UE, „Transport Miejski i Regionalny", 2010, nr 3.
10. Loose W., Flachennutzungsplan 2010 Freiburg — Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen, Oko-Institut e.V, Freiburg 2001.
11. Łabędzki J., Problemy ruchu rowerowego w Poznaniu. Rozprawa magisterska pod kierunkiem prof. zw. dra hab. H. Rogackiego, WNGiG UAM, Poznań 2009.
12. Miasta rowerowe miastami przyszłości, Komisja Europejska — Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Środowiska, Luksemburg 2000.
13. Pismo Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z 10 sierpnia 2010 r., znak DIP-065-33/10, niepublikowane.
14. Postaw na rower (Sign Up For the Bike), Podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury. C.R.O.W/ZG PKE, Kraków 1999.
15. Tempo 30 Zonen. Materiały miasta Monachium http://www. muenchen.de/Rathaus/kvr/strverkehr/verksicherheit/allge-mein/117646/t30zonen.html (październik 2010).
16. Tyler N., Accessibility and the bus system: from concepts to practice, Thomas Telford Ltd., Londyn 2002.
17. Zalewski A., Drogi rowerowe i strefy ruchu uspokojonego w Warszawie, Warszawa 2005.
18. Żynda S., Rzeźba terenu, geomorfologia, [w:} L. Kurek (red.), Środowisko naturalne miasta Poznania, Część I. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu, Poznań 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS6-0001-0096
Identyfikatory