Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS5-0001-0083

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Koncepcja zintegrowanego węzła przesiadkowego dla Lubina

Autorzy Kruszyna, M.  Wierzbicki, J. 
Treść / Zawartość http://tmir.sitk.org.pl/
Warianty tytułu
EN The idea of integrated transfer node for Lubin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W dwóch wcześniejszych publikacjach ([1], [2]) autorzy przybliżyli zagadnienia kształtowania węzłów przesiadkowych, ze szczególnym uwzględnieniem połączenia transportu kolejowego z autobusowym. Opisano rozwiązania modelowe. W niniejszym artykule prezentowany jest przykład potencjalnego węzła dla miasta Lubina bazujący na koncepcji [3]. Aktualnie w Lubinie nie funkcjonuje pasażerski transport kolejowy, a przystanki autobusowe w transporcie regionalnym i miejskim są zdezintegrowane i lokalizowane poza centrum miasta. Prezentowana koncepcja zmierza do stworzenia zintegrowanego węzła transportowego położonego przy stacji kolejowej. Zakłada się reaktywację przewozów kolejowych. Integracja przewozów ma uatrakcyjnić transport kolejowy oraz transport zbiorowy w ogólności. W dalszej przyszłości przewiduje się możliwość budowy ośrodka usługowego przy węźle zintegrowanym. W ramach usług planuje się funkcje administracji lokalnej, co jeszcze bardziej uatrakcyjniłoby transport zbiorowy w regionie. Prezentowany przykład może być rozwiązaniem wzorcowym, wartym do naśladowania także w innych polskich miastach. Przybliżone zasady obliczeń liczby stanowisk oraz inne detale kształtowania dworca zintegrowanego.
EN In two earlier publications ([1], [2]) the Author approaches elements to form of transfer nodes (hubs), particularly rail connections with the bus. The model Solutions are described. This paper presents the example of a potential node for the city of Lubin based on the idea [3]. Currently in Lubin there is no passenger rail transport, and bus stops in regional and urban transport are located outside the city center. The presented concept aims to create an integrated transport hub located near the train station. It is assumed to reactivate of rail transport. Integration of transportation should enhance the importance of rail and public transport. In the longer term, the construction of the service center at the transfer node is assumed. Local government functions are planned among center services, which increase the importance of public transport in the region. The presented example can be a solution model, worthy to be followed in other Polish cities. Approximate rules for calculating the number of stops and other details of the transfer node allow to design of similar objects.
Słowa kluczowe
PL transport zbiorowy   zintegrowany węzeł przesiadkowy   dworzec autobusowy  
EN public transport   integrated transfer node   bus station  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2012
Tom nr 5
Strony 10--17
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz. fot., rys., tab.
Twórcy
autor Kruszyna, M.
autor Wierzbicki, J.
  • Politechnika Wrocławska. Instytut Inżynierii Lądowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, tel. +48 71320 23 54, maciej.kruszyna@pwr.wroc.p!
Bibliografia
1. Kruszyna M., Znaczenie węzłów przesiadkowych w miejskim transporcie zbiorowym, „Transport Miejski i Regionalny", 2012, nr 1.
2. Kruszyna M., Zintegrowane węzły przesiadkowe kolejowo-drogowe przy małych stacjach i przystankach kolejowych, „Transport Miejski i Regionalny", 2012, nr 2.
3. Koncepcja zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie, BARD 2010.
4. Beim M., Heilmann M., Kształtowanie regionalnych strategii rozwoju transportu kolejowego na przykładzie Nadrenii-Palatynatu, „Przegląd Komunikacyjny", 2012, nr 3.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS5-0001-0083
Identyfikatory