Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS4-0002-0101

Czasopismo

Elastomery

Tytuł artykułu

Elastomery uretanowe o zwiększonej odporności na zużycie ścierne napełniane gradientowe

Autorzy Nachman, M.  Michalski, P.  Hełminiak, A.  Arabczyk, W.  Rosłaniec, Z. 
Treść / Zawartość http://www.elastomery.pl/
Warianty tytułu
EN Gradient filled polyurethane elastomers with improved abrasive wear resistance
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zsyntezowa.no termoplastyczne, multiblokowe elastomery uretanowe (PUR) różniące się zawartością segmentów giętkich, napełnione gradientowa napełniaczem nanokrystalicznym o właściwościach magnetycznych. Materiały uzyskano metodą prepolimerową z oligomerycznego polieteru (PTMO) zakończonego grupami hydroksylowymi, glikolu butylenowego i 4,4'-duzocyjanianu difenylometanu, a następnie odlano w formach. W celu zwiększenia jednostronnie odporności na zużycie ścierne użyto dwóch rodzajów nanokrystalicznych napełniaczy. Gradientowy rozkład napełniacza magnetycznego uzyskano dzięki zastosowaniu silnego magnesu pod dnem formy. Na aparacie Schoppera wyznaczono wielkość zużycia ściernego napełnionych elastomerów uretano-wych. Otrzymane wyniki porównano z pomiarami uzyskanymi dla nienapełnionych PUR, syntezowa-nych w tych samych warunkach. W artykule określono strukturę oraz ivpływ rodzaju nanokrystaliczne-go napełniacza na poziom zużycia ściernego otrzymanych materiałów.
EN Gradient-filled thermoplastic multiblock polyurethane elastomers (PUR with a nanocrystaline filler, containing different concentration ofpolyether soft segments were synthesized to prepare an nanocompo-site with high abrasive tuear resistance. The materials were obtained by the prepolymer methode with oligomeric polyether (PTh/lO), butylene glycol and methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate, then cast into molds. Magnet was placed under a molds to obtain the gradient distribution of filler in polyurethane. Used two types of nanocrystalline fillers with magnetic properties. Abrasive wear resistance and density were analyzed.
Słowa kluczowe
PL elastomery uretanowe   napełniacz nanokrystaliczny   Fe3C   s-FesN   zużycie ścierne   kompozyty gradientowe  
EN urethane elastomers   filler nanocrystalline   Fe3C   s-FesN   abrasive wear   graded composites  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Elastomery
Rocznik 2012
Tom T. 16, nr 2
Strony 11--15
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Nachman, M.
autor Michalski, P.
autor Hełminiak, A.
autor Arabczyk, W.
autor Rosłaniec, Z.
  • Instytut Inżynierii Materiałowej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
1. Stachowiak G., BatchelorA.: „Engineering Tribology", Butterworth-Heineman, 2005.
2. Król R: Polimery 2009, 54, 487.
3. Wielba W.: Archives Of Civil And Mechanical Engineering 2007, 7 185.
4. Berta M., Lindsay C., Pans G., Camino G.: Polymer Degradation and Stability 2006, 91,1179-1191.
5. Salahuddin N., Abo-El-Enein S.A., Selim A., Salah El-Dien O.: Applied Clay Science 2010, 47, 242-248.
6. Cervantes-Uc J.M., Moo Espinosa J.I., Cauich-Rodryguez J.V, Avila-Ortega A., Vazquez-Torres H., Marcos-Fernandez A., San Roman J.: Polymer Degradation and Stability 2009,94, 1666-1677.
7. Chen T.K, Tien Y.L, Wei KH.: Polymer 2000, 41, (4), 1345-53.
8. Choi W.J., Kim S.H., Kim Y.J., Kim S.C.: Polymer 2004, 45, (l7), 6045-57.
9. Chen-Yang Y.W., Yang H.C., Li G.J., Li Y.K: J. Polym. Res 2004, 11 (4), 275-83.
10.Herrera-Alonsoa J.M., Maranda E., Little J.C., Coxb S.S.: Journal of Membrane Science 2009, 337. 208-214.
11. Tortora M., Gorrasi G., Vittoria V., Galii G., Ritrovati S., Chiellini E.: Polymer 2002, 43, (23), 6147-57.
12. Gorrasi G., Tortora M., Vittoria V: J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys. 2005, 43, (18), 2454-67.
13. Wang Z., Pinnavaia T.J.: Chem. Mater. 1998, 10, (12), 3769-71.
14. Hań B., ChengA. M., Ji G. D., Wu S. S., ShenJ.: J. Appl. Polym. Sci. 2004, 91 (4), 2536-42.
15. Chen-Yang Y. W, Lee Y. K, Chen Y. T, Wu J. C.: Polymer 2007,48, (10), 2969-79.
16. Chavarria F., Paul D. R.: Polymer 2006, 47, (22), 7760-73.
17. Pattanayak A., Jana S. C: Polym. Eng. Sci. 2005, 45. (11), 1532-9.
18. Pattanayak A., Jana S. C.: Polymer 2005, 46, (10), 3275-88.
19. Kim D.S., Kim J. T, Woo W.B.: J. Appl. Polym. Sci. 2005, 96, (5), 1641-7.
20. Kim B.K, Seo J.W., Jeong H.M.: Eur. Polym. J. 2003, 39, (1), 85-91.
21. Bin X., Huang W.M., Pei Y.T., Chen Z.G., Kraft A., Reuben R., De Hosson J.Th. M., Fu Y.Q.: European Polymer Journal 2009, 45, 1904-1911.
22. Bistricic L, Baranovic G., Leskovac M., Govorcin Bajsic E.: European Polymer Journal 2010, 46, 1975-1987.
23. Xiao H.M., Liu X.M., Fu S.Y.: Composites Science and Technology 2006, 66, 2003-2008.
24. Frickel N., Gottlieb M., Schmidt A.M.: Polymer 2011, 52, 1781-1787.
25. Meng F., Zhao R, Xu M., Zhan Y., Lei Y, Zhong J., Liu X.: Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 2011, 375. 245-251.
26. Boczkowska A. „Rola mikrostruktury w kształtowaniu właściwości inteligentnych kompozytów magnetoreologicznych". Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa z. 27." Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2011.
27. Boczkowska A., Czechowski L, Jaroniek M., Niezgoda T, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2010, 3, 48, 659-676.
28. Boczkowska A., Czechowski L, Jaroniek M., Niezgoda T., Mechanik 2010, 7 470-474.
29. Zakład Tworzyw Polimerowych IIM ZUT w Szczecinie, materiały niepublikowane.
30. Narkiewicz U., Pełech L, Rosłaniec Z., Kwiatkowska M., Arabczyk W, Nanotechnology 2007, 18. 405601
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS4-0002-0101
Identyfikatory