Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS3-0026-0025

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

Odporność oleju mineralnego izolacyjnego na utlenianie oraz jego wpływ na czas eksploatacji oleju

Autorzy Wetterholm, C.  Pahlavanpour, B. 
Treść / Zawartość http://www.elektroenergetyka.pl/
Warianty tytułu
EN Oxidation resistance of insulating mineral oil and its influence on the oil operating time
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Olej izolacyjny w transformatorze ma trzy podstawowe funkcje: izolacja, chłodzenie oraz zachowanie jego funkcji przez dłuższy czas. Aby zabezpieczyć te funkcje zostały wprowadzone odpowiednie normy. Wiodące na świecie, dwie specyfikacje oleju transformatorowego to: IEC 60296 (2012 ed) oraz ASTM D 3487, które zawierają wiele szczególnych wymagań i ograniczeń dotyczących zarówno właściwości fizycznych jak i chemicznych. Wiele z tych właściwości i ich ograniczeń wynika z chemii olejów mineralnych w połączeniu ze specyficznymi wymogami dotyczącymi izolacji elektrycznej. W czasach, kiedy są opracowywane alternatywy dla olejów mineralnych, jest ważne, aby wiedzieć, czego wymagamy, a co jest możliwe do osiągnięcia z technicznego punktu widzenia. Tymczasem, kiedy niektóre marki olejów transformatorowych mogą jedynie spełniać specyfikacje, inne przewyższają je. W końcu to użytkownik oleju izolacyjnego musi zdecydować, które właściwości są najważniejsze dla danego specyficznego zastosowania. Techniczne specyfikacje mają również wpływ na kwestie, takie jak zarządzanie kapitałem, plany konserwacji oraz budżety inwestycyjne. Aby ułatwić decyzje w tych dziedzinach warto posiadać podstawową wiedzę o specyfikacjach i ograniczeniach. W artykule zamierzamy dostarczyć pewnych przemyśleń pomocnych do zrozumienia tego zagadnienia. Jednak jest bardzo mało cennej, nawet podstawowej informacji dotyczącej materiałów izolacyjnych, dostarczającej wiedzy o ich zachowaniu się w transformatorach w długim okresie ich eksploatacji. Taka informacja jest cenna zarówno z punktu widzenia zabezpieczenia pracy transformatora (zarządzania kapitałem), jak również do dokonywania świadomego wyboru, jaki rodzaj płynu izolacyjnego ma być zastosowany w nowym urządzeniu.
EN The insulating oil in a transformer has got three basic functions: insulation, cooling and maintaining of its functions for a longer period of time, and with the aim to secure these functions the adequate standards were implemented. The leading in the world two specifications of transformer oils are IEC 60296 (2012 ed) and ASTM D 3487 which enclose many specific requirements and limitations concerning both the physical and chemical properties alike. Many of these properties and their limitations result from chemistry of mineral oils in conjunction with specific requirements concerning electrical insulation. In the times when alternatives for mineral oils are being elaborated, it is very important to know what we really need and what is possible to achieve from the technical point of view. But for the present, when some transformer oil brands can merely fulfill their specifications, the other outdo them. In the end, it is a user who must make a decision which properties are the most important for a specific application. Technical specifications have also an influence on such questions like capital management, maintenance plans and investment budgets and, in order to facilitate making decisions in these fields, one must have some basic knowledge about specific requirements and limitations. An intension of this article is to supply some material worth consideration and helpful to understand the problem. However, there is too little valuable and even basic information concerning insulation materials and providing some knowledge about their behaviour in transformers after a long operating time. Such information would be very valuable from the point of view of a transformer operation protection (capital management) as well as for making the conscious choice what kind of insulating liquid should be applied in a new installation.
Słowa kluczowe
PL transformatory   mineralne oleje izolacyjne   utlenianie oleju  
EN transformers   insulating mineral oils   oil oxidation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2013
Tom nr 2
Strony 163--165
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys.
Twórcy
autor Wetterholm, C.
autor Pahlavanpour, B.
  • Nynas AB, Sweden
Bibliografia
[1] IEC60296. Fluid for electrotechnical application - Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear (Płyn do aplikacji elektrotechnicznych - Świeże izolacyjne oleje mineralne do transformatorów i rozdzielnic).
[2] ASTM D3487, Standard specification for mineral insulating oil used in electrical aparatus (Standardowa specyfikacja dla mineralnego oleju izolacyjnego stosowanego w urządzeniach elektrycznych).
[3] P. Wiklund, A. Biverstal, Understanding oxidation in insulating oils, TechCon Asia-Pacific (2008).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS3-0026-0025
Identyfikatory