Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS3-0025-0032

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Badania symulacyjne dokładności klasycznych i polarymetrycznych przekładników prądowych przeznaczonych od pomiaru natężenia prądu w przewodach linii elektroenergetycznej 110 kV

Autorzy Torbus, S.  Kłosowski, Z.  Cieślik, S. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN The simulation analysis of the accuracy of the conventional and optical current transformers using to the measure of current in the wires of high-voltage power line 110 kV
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opracowano model matematyczny zwarcia przemijającego dwóch i trzech przewodów fazowych linii elektroenergetycznej 110 kV. Następnie korzystając z symulacji komputerowej przeprowadzonej w środowisku MATLAB Simulink określono dokładność pomiaru natężenia prądu płynącego w przewodach fazowych linii elektroenergetycznej 110 kV za pomocą klasycznego przekładnika prądowego i polarymetrycznego czujnika natężenia prądu z cewką pomiarową wykonaną z jednomodowego światłowodu telekomunikacyjnego różnego typu. Analizę dokładności pomiaru natężenia prądu przeprowadzono w oparciu o klasyczną teorię błędów pomiarowych. Sformułowano ogólne wnioski dotyczące pomiaru prądów zwarciowych w liniach elektroenergetycznych 110 kV.
EN A mathematical model of the transient fault two and three phase conductors of high-voltage power line 110 kV was prepared. Then, using the computer simulation carried out in MATLAB Simulink environment specified the accuracy of current flowing in the phase conductors ofhigh-voltage power line 110 kV using the classic GT and polarimetric current sensor with the measuring coil made of a different types of single-mode telecommunication optical fiber. The analysis of the current measurement accuracy was carried out based on the theory of measurement errors. Have been formulated the general conclusions conceming the measurement of fault currents in the high-voltage power lines 110 kV. (The simulation analysis of the accuracy of the conventional and optical current transformers using to the measure of current in the wires of)
Słowa kluczowe
PL pomiar natężenia prądu   polarymetryczny czujnik natężenia prądu   zabezpieczeniowy przekładnik prądowy  
EN current measurement   polarimetric current sensor   current transformer (GT)  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 10a
Strony 64--68
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Torbus, S.
autor Kłosowski, Z.
autor Cieślik, S.
  • Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki, slator@utp.edu.pl
Bibliografia
[1] Blake J., Fiber Optic Current Sensor Calibration. IEEE 0-7803- 7285-9/01 2001
[2] Bohnert K., Gabus P., Nehring J., Brändle H., Temperature and Vibration Insensitive Fiber-Optic Current Sensor. IEEE Journal of Lightwave Technology, vol. 20, No. 2 2002
[3] Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A., Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa 2000
[4] Ginter M., Światłowodowy czujnik polarymetryczny do pomiaru prądu. PAK 2011, nr 3
[5] Kaczmarek Z., Światłowodowe czujniki i przekładniki pomiarowe. Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2006
[6] Koszmider A., Olak J., Piotrowski Z.: Przekładniki prądowe. WNT, Warszawa 1985
[7] Kurosawa K., Shirakawa K., Kikuchi T., Development of Opitcal Fiber Current Sensors and Their Applications. IEEE/PES Transmission and Distribution Conference & Exhibition: Asia and Pacific Dalian, China 2005
[8] Plamitzer A. M.: Maszyny elektryczne. WNT, Warszawa 1982
[9] PN-EN 60044:1:2000 Przekładniki – Część 1: Przekładniki prądowe
[10] Rahmatian F., Blake J., Applications of High-Volatage Fiber Opitc Current Sensors. IEEE 1-4244-0493-2/06 2006
[11] Torbus S. A.: Using G.652 telecommunication single-mode optical fibre for a measurement coil of the interferometric current sensor. Zeszyty Naukowe nr 254 – Elektrotechnika, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010
[12] Torbus S. A.: Zastosowanie światłowodów telekomunikacyjnych G.652, G.653 i G.655 w polarymetrycznych czujnikach natężenia prądu. PAK 2011, nr 5
[13] Torbus S. A., Jordan A., Surma D., Verification of a mathematical model of the polarimetric current sensor with single-mode fiber measurement coil based on computer simulation by finite element method. Zeszyty Naukowe nr 259 – Elektrotechnika, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011
[14] Torbus S. A., Ratuszek M.: Analiza dokładności pomiaru natężenia prądu za pomocą czujnika interferometrycznego. Przegląd Elektrotechniczny 2010, nr 12
[15] Torbus S. A., Ratuszek M.: The selection method of the single mode telecommunication fiber to the interferometric current sensor depending on the destination areas. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2010, Wilga, 24 - 30 May 2010, Proc. of SPIE, 0277-786X, Vol. 7745, 7745-81
[16] Torbus S. A., Surma D.: Zastosowanie polarymetrycznych czujników natężenia prądu do monitorowania stanów pracy linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV. XVIII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, Krynica Zdrój 18-21 wrzesień 2011
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS3-0025-0032
Identyfikatory