Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS3-0025-0022

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Kompensacja mocy biernej i filtracja wyższych harmonicznych generowanych do sieci przez piece łukowe

Autorzy Lange, A.  Pasko, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Reactive power compensation and filtration of high er harmonics generated to the network by arc furnaces
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wyższych harmonicznych prądów i napięć generowanych przez zakład hutniczy, w którym zainstalowane są odbiorniki nieliniowe w postaci pieców łukowych. Przedstawiono wpływ układu kompensacyjnego wyposażonego w dwa filtry bierne (pierwszy typu „C” i drugi typu „LC”) oraz wpływ zmiany transformatora zasilającego na wartości wyższych harmonicznych generowanych do sieci przesyłowej 110 kV oraz napięć wyższych harmonicznych na tym poziomie napięcia.
EN The paper presents measurement results of higher harmonics of currents and voltages generated by a steel works in which there are installed arc fumaces being non/inear loads. There is described the influence of a compensation system equipped with two passive filters: one of type "C" and the other of type "LC". The effect of change of a supply transformer on the values of higher harmonics generated to the 110 kV transmission network as well as of the higher harmonics voltages at this voltage is discussed in the paper, too. (Reactive power compensation and filtration of high er harmonics generated to the network by arc furnaces)
Słowa kluczowe
PL jakość energii elektrycznej   wyższe harmoniczne napięć i prądów   moc bierna   filtry pasywne  
EN electric power quality   higher harmonics of voltages and currents   reactive power   passive filters  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 10a
Strony 15--18
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Lange, A.
autor Pasko, M.
Bibliografia
[1] Pasko M., Lange A., Wpływ pracy pieców łukowych i indukcyjnych na jakość energii i możliwości jej poprawy. Przegląd Elektrotechniczny, 2009, nr 6
[2] Benysek G., Pasko M., Power Theories for Improved Power Quality. Power Systems, Springer 2012
[3] Lange A., Pasko M., Kompensacja mocy biernej i filtracja wyższych harmonicznych za pomocą filtrów biernych LC. Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 4
[4] Wci ś l ik M., Charakterystyki symetrycznego obwodu pieca łukowego w stanie ustalonym w czasie roztapiania, Przegląd Elektrotechniczny, 2011, nr 7
[5] Kuśmierek Z., Harmoniczne w systemach elektroenergetycznych. Przegląd Elektrotechniczny, 2006, nr 6
[6] Gała M., Jagieła K., Guła R.: Wpływ pracy pieców indukcyjnych na zawartość wyższych harmonicznych napięcia w publicznych sieciach rozdzielczych, Przegląd Elektrotechniczny, 2006, nr 9
[7] Das , J.C., Passive filters - potentialities and limitations, IEEE Transactions on Industry Applications, Volume 40, Issue 1, Jan.-Feb. 2004, 232 – 241
[8] Chang, G.W., Chu, S.Y., Wang, H.L., A New Method of Passive Harmonic Filter Planning for Controlling Voltage Distortion in a Power System, IEEE Transactions on Power Delivery, Volume 21, Issue 1, Jan. 2006, 305 – 312
[9] Piróg S., Kompensacja zmiennych obciążeń biernych i filtracja wyższych harmonicznych prądu w sieciach przemysłowych, Wiadomości Elektrotechniczne, 2002, nr 4, 183-189
[10] Jagieła K., Gała M., Parametry elektroenergetyczne charakteryzujące pracę pieca łukowego do topienia złomu stalowego, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna „Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie”, Ustroń Jaszowiec 2004, s. 109-112
[11] Strzelecki R., Supronowi c z H., Filtracja harmonicznych w sieciach zasilających prądu przemiennego. Wyd. Adam Marszałek, Toruń (1999)
[12] PN-EN 50160: 1998, Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych
[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz. U. 2007 Nr 93 Poz. 623
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS3-0025-0022
Identyfikatory