Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS3-0025-0021

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Symulacja procesu wytwarzania energii elektrycznej podczas współspalania biomasy z węglem kamiennym

Autorzy Gad, S.  Pawlak, A. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Simulation of electricity production in the co-burning biomass with coal
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia model matematyczny wytwarzania energii elektrycznej utworzony na podstawie parametrów urządzeń energetyki zawodowej, pracujących w systemie blokowym. W pracy uwzględniono parametry poszczególnych etapów przetwarzania energii. Dokonano porównania bilansu zgodnego z pierwszą zasadą termodynamiki oraz równania bilansu energii, dla pracy sił w turbinie parowej. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych. Istnieje możliwość zastąpienia strumienia energii zawartej w konwencjonalnym źródle energii energią skumulowaną w źródle odnawialnym (biomasie).
EN The paper presents a mathematical modei of electricity production created from the energy sector device parameters operating in the block system. The work takes into account the perameters of energy conversion stages. A comparison of the balance was made in accordance to the first law of thermodynamics and energy balance equations, for the work of force in a steam turbine. The authors submitted selected results of the simulation studies. The energy flux contained in the conventional energy source can be replaced by the energy accumulated in the renewabie energy source (biomass). (Simulation of electricity production in the co-burning biomass with coal).
Słowa kluczowe
PL produkcja energii elektrycznej   bilanse energetyczne   model obliczeniowy  
EN electricity production   energy balances   computational model  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 10a
Strony 10--14
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gad, S.
autor Pawlak, A.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, sgad@tu.kielce.pl
Bibliografia
[1] l/PR/E/14/2009. instrukcja eksploatacji kotła EP 650-137,dokument nadzorowany w wersji elektronicznej przez Elektrownię Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ Energia Polska,(2009)
[2] Gad S., Pawlak A., Ekonomiczne efekty stosowania wspólspalania biomasy z węglem kamiennym. Przegląd Elektrotechniczny, (2011), n. 2(87), 261
[3] Gad S., Pawlak A.. Założenia modelowe procesu wytwarzania energii elektrycznej podczas współspalania biomasy z węglem kamiennym, Logistyka, (2011), n 6, 1015-1024
[4] Pawlik M.. Strzelczyk F.,Elektrownie, wyd.5 WNT, Warszawa (2009), 185-186
[5] I/PR/B9/2010, Instrukcja eksploatacji turbiny 13 K - 215 -ND41 - Ml, dokument nadzorowany w wersji elektronicznej przez Elektrownię Połaniec SA. - Grupa GDF SUEZ Energia Polska, (2010)
[6] Godlewska J., Uwarunkowania wykorzystania biomasy na poziomie lokalnym. Ekonomia i Środowisko, (2011), n. 2(40), 64-65
[7] Prognoza Oddziaływania na Środowisko dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 r." (Raport końcowy), Opracowanie: Proeko CDM Sp. zo.o., Warszawa (2009), 95
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS3-0025-0021
Identyfikatory