Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0056-0050

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Ograniczanie zużycia paliwa w modułowym hybrydowym układzie napędowym samochodu

Autorzy Kulesz, B.  Fice, M.  Setlak, R. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Reduction of fuel consumption in modular hybrid electric vehicle drive
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The paper describes initial stages of designing Modul Hybrid drive system. This type of drive uses traditional electric unit consisting of battery, starter and alternator. This system, appropriately adapted, for instance by increasing its overall rated power and supplementing it with novel energy control procedures, may operate in a manner similar to hybrid car drives. A supercapacitor will be introduced as a new component, its role is to operate as energy accumulator for IC engine start-ups. Automobile Stop & Go System in Modul Hybrid Drive makes it possible to switch off IC engine automatically when vehicle stops (e.g. at red light or in traffic hold-ups) and then to switch it on quickly again. This action makes it possible to decrease fuel consumption and carbon dioxide emission, particularly in towns. Results of supercapacitor performance during IC engine start-ups are presented in this paper. Energy consumption at start-up has been calculated together with start-up time. Magnetti Marelli-Denso E80E car starter used in Fiat Palio has been used in tests, this starter is rated at 12 V 1,0 kW. Several tens of IC engines start-ups were conducted, with starter supplied from traditional standard lead-acid battery (Centra Futura 055 290, C20 = 55Ah); next, similar tests were run using supercapacitor (MAXWELL BPAK 15V 58F.).
Słowa kluczowe
PL zużycie paliwa   napęd hybrydowy   hybrydowy układ napędowy   samochód  
Wydawca Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2010
Tom Nr 86
Strony 255--259
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kulesz, B.
autor Fice, M.
autor Setlak, R.
  • Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
[1]. Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. WKŁ 2005,
[2]. Górski W.: Współczesne silnikowe paliwa alternatywne. Świat Paliw 2004,
[3]. Merkisz J.: Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1999,
[4]. Venturi M.: Power distribution in HEV equipped with ICE of fuel cell. Rozprawa doktorska, Warszawa 2005,
[5]. Decyzja Rady 2002/358/WE (Dz.U.L 130 z 15.05.2002) z dnia 25 IV 2002 dotycząca zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań
[6]. Decyzja 1230/2003 (Dz.U.L 176 z 15.07.2003) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 VI 2003 przyjmującą wieloletni program działania w dziedzinie energii : „Inteligentna Energia-Europa”
[7]. Decyzja nr 1513/2002/WE (Dz.U.L 232 z 29.08.2002) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 VI 2002 dotycząca szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się utworzenia Europejskiej przestrzeni Badawczej i innowacji
[8]. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 7.02.2007 zawierający wyniki przeglądu wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych,
[9]. Nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE, Rada Unii Europejskiej z 8.6.2006, Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie „zwycięstwa w walce ze zmianami klimatycznymi” (2005/2049),
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0056-0050
Identyfikatory